• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Radiologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Route 6.2
Telefoonnummer 0543 - 54 46 20
Faxnummer 0543 - 54 47 32

Wat is radiologie?

Radiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met het vaststellen van een diagnose, de aard en locatie van een ziekte door middel van röntgenstraling (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, mammografie of CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). Daarnaast verricht de radioloog puncties zodat weefselbiopten worden verkregen voor verder onderzoek.

De radiologen van het Medisch Spectrum Twente, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Ziekenhuis Groep Twente zijn gefuseerd tot één maatschap, Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON).  Door deze fusie waarborgen zij kwalitatief hoogwaardige radiologische zorg voor alle aanvragers en patiënten in de regio. De verschillende radiologen van deze maatschap houden één van de ziekenhuizen als vaste standplaats zodat herkenbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid gewaarborgd blijft.

Onderzoeken
Alle onderzoeken op de afdeling radiologie worden uitgevoerd door röntgenlaboranten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de radioloog. De röntgenlaborant haalt u op uit de wachtkamer en vraagt u kledingstukken uit te doen. Het helpt als u gemakkelijke kleding draagt op de dag van het onderzoek. Wat allemaal uit moet hangt af van het onderzoek. Het helpt als u geen kledingstukken draagt met versierselen van metaal of plastic erop. Voor enkele onderzoeken gelden risicofactoren hiervoor wordt u dan gescreend.

Voor het plannen van spoedonderzoeken overlegt de aanvragend arts met één van de radiologen. De radioloog bepaalt samen met de aanvragend arts op welke termijn het onderzoek wordt uitgevoerd.

De aanvragend arts ontvangt een schriftelijk verslag van het onderzoek. U ontvangt de uitslag van het onderzoek telefonisch of via een vervolgafspraak op de polikliniek van uw arts.

Mag familie mee tijdens het onderzoek?
Bij hulpbehoevende patiënten maar zeker ook bij kinderen is het prettig als hulpverleners of familie bij het onderzoek aanwezig zijn om te helpen bij het onderzoek. Zij moet dan wel een loodschort dragen net als het personeel dat bij de patiënt blijft staan. Als het echter niet nodig is kan de familie juist beter buiten de kamer wachten. Overleg met de laborant die u helpt wat mogelijk is.

Bent u zwanger of denkt u mogelijk zwanger te zijn?
Overleg dan met uw aanvrager of de afdeling Radiologie. Zij adviseren u of het onderzoek wel door moet gaan. Geef het altijd door aan de röntgenlaborant indien u zwanger bent of het denkt te zijn. Borstvoeding is over het algemeen geen probleem maar ook hiervoor geldt dat u dit altijd door moet geven aan de röntgenlaborant.

 
 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services