Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Cliëntenraad

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is sinds het jaar 2000 een Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad is per 1 april 2018 samengevoegd met de Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis. De raad is een wettelijk advies- en overlegorgaan dat de gemeenschappelijke belangen van cliënten in beide ziekenhuizen vertegenwoordigt.

Cliënten
Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten als hun familie als bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Werkwijze Cliëntenraad
De Cliëntenraad overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De onderwerpen zijn zeer verschillend. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een individuele cliënt. Hebt u een algemene klacht of suggestie over de ziekenhuiszorg dan kunt u bij ons terecht.
Onderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn:

 • informatieverstrekking aan de cliënt
 • privacy
 • maaltijdvoorziening
 • wachtlijsten
 • wachttijden in poliklinieken
 • parkeeraangelegenheden
 • bezoektijden
 • voorzieningen in het gebouw
 • veiligheid

Ook brengen wij adviezen uit over o.a. de geestelijke en maatschappelijke zorg, benoeming van directieleden, verhuizen en verbouwen en eventuele samenwerking of fusie met andere instellingen.

Klachten
Hebt u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of de teamleider te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit acht mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol.

Leden Cliëntenraad
Achterste rij: Geert Stronks (secretaris), Ben Spaai, Ingrid te Lintum (ambtelijk secretaris), André Bergmans, Pieter van der Laan en Antoine van Vijfeyken. Voorste rij: José te Walvaart, Klaas Horneman (voorzitter) en Ineke Weerkamp.
 
Vragen of informatie
De Cliëntenraad beschikt over een secretariaat waar u zowel telefonisch als schriftelijk/per mail informatie kunt ontvangen en uw reacties kwijt kunt.

 • Telefoon: (0314) 32 90 31
 • Postadres: Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. de Cliëntenraad, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem
 • E-mailadres: clientenraad@slingeland.nl
 • In de centrale hal van het SKB, tegenover de Gastenservice, staat een brievenbus waarin u uw reactie kunt deponeren

Jaarverslag
In het jaarverslag van de Cliëntenraad staan onder andere de bevoegdheden, overlegvormen en visie en speerpunten beschreven.

 

Contactformulier Cliëntenraad

* = verplicht

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services