• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Cliëntenraad

Op dinsdag 22 december 2020 werd de nieuwe Cliëntenraad voor ons ziekenhuis ingesteld. De Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB nam afscheid en onze bestuurder Marja Weijers verwelkomde de nieuwe Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van onze patiënten en adviseert de Raad van Bestuur bij cliënt gerelateerde zaken.

Eigen Cliëntenraad is onmisbaar
Per 1 januari 2021 is ons ziekenhuis weer een zelfstandig ziekenhuis. Een eigen Cliëntenraad is daarom onmisbaar en bovendien wettelijk verplicht voor zorginstellingen. Bestuurder Marja Weijers: “Dit is een belangrijk moment en een mooie volgende stap voor het SKB. Het is van belang dat onze patiënten goed vertegenwoordigd worden. Dat komt helemaal goed met de nieuwe Cliëntenraad. Namens alle patiënten en medewerkers van het SKB wens ik de nieuwe Cliëntenraad veel succes met de uitvoering van haar taken. We kijken uit naar een prettige samenwerking”.

Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB
Tijdens de instelling van de nieuwe Cliëntenraad ontvingen de leden van de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB een attentie om hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. De Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB vormde een werkgroep die de werving en vorming van de nieuwe Cliëntenraad op zich nam. Tot aan de instelling van de nieuwe Cliëntenraad had de werkgroep alle rechten van de Cliëntenraad, zoals de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur over de kwaliteit van zorg, veiligheid, privacy en overige cliënt gerelateerde zaken.

Cliënten
Met 'cliënten' worden zowel (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van deze patiënten bedoeld.

Klachten
Heeft u een individuele klacht, dan adviseren wij u dit eerst met de arts, de verpleegkundige of de teamleider te bespreken. Als u dit bezwaarlijk vindt kunt u, om advies in te winnen of een klacht in te dienen, contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Samenstelling van de Cliëntenraad SKB
De Cliëntenraad SKB bestaat uit zes mensen. Ze wonen allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en zijn niet beroepsmatig bij het ziekenhuis betrokken. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad SKB wordt er naar gestreefd mensen met verschillende achtergronden aan te trekken. De zittingsduur is vier jaar. Verlenging met maximaal een periode van vier jaar is mogelijk. Vacatures worden door middel van het plaatsen van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van de cliënten van het ziekenhuis een grote rol. De leden van de nieuwe Cliëntenraad zijn Johan Winkelhorst, Joke Ellekamp, Raymund Roos, René Buenk, Jim Boester en Jopie van Rossum.

V.l.n.r. René Buenk, Raymund Roos, Johan Winkelhorst, Jim Boester, Joke Ellekamp en Jopie van Rossum.

Adviesrecht
De Cliëntenraad SKB kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Er is sprake van gewoon adviesrecht en, in een aantal aangelegenheden, verzwaard adviesrecht. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel voorzien zijn van een schriftelijke motivatie waarom het advies niet opgevolgd wordt. Bij het niet opvolgen van een advies dat valt onder verzwaard adviesrecht kan de zaak uiteindelijk voorgelegd worden aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

 

 

 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services