Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak bij een specialist of een onderzoeksafdeling wilt maken, kunt u op werkdagen bellen met het secretariaat van de betreffende polikliniek. Op de pagina specialismen en poliklinieken staat een overzicht van onze specialismen en poliklinieken voor meer informatie en de contactgegevens. Het is helaas nog niet mogelijk om online een afspraak te maken.

ZD-nummer
Als uw huisarts uw verwijzing via ZorgDomein heeft doorgegeven, dan ontvangt u een brief met een ZD-nummer. Wij vragen u om dit nummer bij de hand te houden als u een afspraak wilt maken.

Identificatie in het SKB
Als u medische zorg krijgt, moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook in ons ziekenhuis. Daarom vragen wij u om bij elk bezoek een geldig ID-bewijs te laten zien. Zo weten we dat we de juiste patiënt en het juiste dossier voor ons hebben. De legitimatieplicht geldt voor iedereen en voor elke leeftijd. 

De belangrijkste reden voor legitimatie is uw eigen veiligheid. Zo kunnen gegevens niet verwisseld worden met die van andere patiënten. Daarnaast kan de zorgverzekeraar er voor kiezen behandelingen niet te vergoeden als een patiënt zich niet heeft gelegitimeerd. 

Komt u voor het eerst in ons ziekenhuis? Dan moet u zich eerst inschrijven. Wij registreren dan uw burgerservicenummer (BSN) en andere belangrijke gegevens in de ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis en duurt ongeveer 15 minuten. 

Het is belangrijk dat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Als uw persoongegevens veranderen, bijvoorbeeld een adreswijziging, een ander telefoonnummer of een andere huisarts, dan vragen wij u dit door te geven bij de receptie in de centrale hal of via Mijn SKB.

SKB-pas vervallen
Sinds oktober 2019 zijn we helemaal over naar identificatie met een geldig ID-bewijs. De SKB-pas is niet meer nodig. U mag de SKB-pas doorknippen en weggooien. 

MRSA
Bent u opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of heeft u veelvuldig contact met varkens of vleeskalveren (gehad)? Geef dit dan vóór uw opname of bij uw bezoek op de polikliniek aan uw behandelend arts door. U kunt namelijk besmet zijn geraakt met de MRSA-bacterie, ook wel ziekenhuisbacterie genoemd. We nemen dan maatregelen voor uw eigen veiligheid en die van andere patiënten. Meer informatie leest u in de folder MRSA (of verdenking van). Deze folder is ook op iedere afdeling verkrijgbaar.

 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services