Ga direct naar inhoud

Zorgverzekering en contracten met zorgverzekeraars

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Voor u is het belangrijk om te weten of wij een contract hebben met de zorgverzekeraar van uw keuze. Zo weet u in hoeverre uw behandeling in ons ziekenhuis wordt vergoed. 

Voor 2022 en 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten*. Op dit moment heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix voor 2024 een contract afgesloten met A.S.R., ENO, Caresq/EUCARE, ONVZ en Zorg en Zekerheid. Met de andere zorgverzekeraars hebben wij overeenstemming bereikt over het contract voor 2024. Dat geldt ook voor de budgetpolissen. 

Bent u van plan om uw zorgverzekering voor 2024 te wijzigen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan tot en met 31 december 2023. 

Onderstaand overzicht geeft per zorgverzekeraar de stand van zaken weer. In de laatste kolom staat onze prognose. Hoe meer groene bollen, hoe optimistischer wij zijn over de kans dat we tot afspraken komen voor 2024.

Laatst gewijzigd: 11 december 2023


**Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft voor 2023/2024 ook een contract voor de Basis Budget-polis van Zilveren Kruis. 

Wat betekent dit voor u?

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, dan krijgt u uw zorgkosten in ons ziekenhuis vergoed. Behandelingen uit de basiszorgverzekering worden in principe helemaal vergoed, behalve uw eigen risico.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, dan bestaat er een kans dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In dat geval krijgt u de rekening zelf thuis. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden. 

Vragen over vergoedingen

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat welke behandelingen worden vergoed en hoe hoog deze vergoeding is. Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling, neem dan vóór uw afspraak in het ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Eigen risico verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten voor 2024

Bent u onder behandeling bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en wilt u uw eigen risico voor 2024 verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten? Dan zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Een behandeling wordt alleen uit de aanvullende verzekering vergoed als het zorgtraject is geopend op het moment dat u verzekerd was. U moet dus aanvullend verzekerd zijn voor een bepaalde behandeling op het moment dat het traject start.

Als u in 2024 een afspraak heeft in ons ziekenhuis, wordt dit in sommige situaties betaald uit uw eigen risico van 2023. Bekijk hier een voorbeeld.

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Er zijn in Nederland verschillende zorgverzekeraars met één of meerdere labels, verzekeraars en volmachten. Bekijk alle zorgverzekeraars en labels die onder deze verzekeringen vallen.

Passantentarieven

In een aantal gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht, namelijk:

  • als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het SKB
  • als u in het buitenland bent verzekerd en in Nederland zorg nodig heeft
  • als u geen zorgverzekering heeft


*Het SKB heeft voor 2022 en 2023 niet voor alle budgetpolissen een afspraak, controleer voordat u een budgetpolis afsluit of u ook bij het SKB terecht kunt voor zorg.

Direct naar