Ga direct naar inhoud

Zorgverzekering en afspraken met zorgverzekeraars

Verzekerde zorg en onverzekerde zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Iedereen moet in ieder geval een basisverzekering hebben. Een groot deel van de ziekenhuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering.

Verplicht eigen risico in 2021: 385 euro

Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u altijd eerst een eigen risico. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 885 euro. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt.

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Meestal kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen.

Heeft u zorg ontvangen die onder de aanvullende verzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken als het gaat om zorg die valt onder de aanvullende verzekering.

Overzicht contracten 2021

In onderstaand overzicht geven wij de stand van zaken weer van de contracten die het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft afgesloten met zorgverzekeraars voor het jaar 2021.

Ja = er is een contract voor 2021 tussen het SKB en de zorgverzekeraar
* = het SKB heeft geen contract voor de Gewoon Zekur polis

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij?

In de tabel hierboven staan alle grote verzekeraars genoemd. Elke grote zorgverzekeraar heeft weer een groot aantal verschillende benamingen voor kleinere verzekeringen, vaak met een geheel eigen naam en website. Staat uw verzekeraar hierboven niet genoemd, bekijk dan het overzicht van zorgverzekeringen van zorgwijzer.nl. Zo kunt u nagaan onder welke grote zorgverzekeraar uw zorgverzekering valt.

SKB heeft geen contract met uw zorgverzekeraar

Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u (een deel van) de kosten zelf. Het ziekenhuis brengt dan het zogenaamde passantentarief bij u in rekening. U krijgt de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd en u kunt de kosten zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden.

Vraag het uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met Streekziekenhuis Koningin Beatrix, is dat gunstig voor de vergoeding van uw zorg in het SKB. Of uw behandeling volledig uit de basisverzekering wordt vergoed, is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de hoogte van uw eigen risico. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar het ziekenhuis gaat om na te gaan welke voorwaarden voor u gelden.

U heeft geen zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, adviseren wij u alsnog een basisverzekering af te sluiten voordat u gebruikmaakt van ziekenhuiszorg. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan het zogenaamde passantentarief. Meestal betaalt u eerst een voorschot van de te verwachten kosten of tekent u een machtiging om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

Passantentarieven

In een aantal gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht, namelijk:

  • als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het SKB;
  • als u in het buitenland bent verzekerd en in Nederland zorg nodig heeft;
  • als u geen zorgverzekering heeft.
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij