Ga direct naar inhoud

Zorgverleners in de regio opnieuw onder hoogspanning door corona

23 maart 2022

Gepubliceerd op: 23 maart 2022

De druk op ziekenhuizen, huisartsen, organisaties voor verpleeg- en thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg is opnieuw torenhoog. Het ziekteverzuim is hoog, reguliere zorg gaat door en het aantal mensen met een zorgvraag neemt toe. Zorgverleners zetten samen de schouders eronder. Zij doen wat in hun vermogen ligt, maar kunnen niet voorkomen dat niet altijd de zorg geleverd kan worden die nodig is. 

Terwijl Nederland weer terugkeert naar ‘normaal’, wordt de zorg in de regio nog steeds ingrijpend beïnvloed door corona. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van duizenden zorgverleners en de wijze waarop zorg wordt geleverd. Het ziekteverzuim onder zorgverleners is op dit moment ongekend hoog en daardoor kan er minder zorg geleverd worden dan normaal. Dat signaal geven ziekenhuizen, huisartsen en organisaties voor verpleeg- en thuiszorg in de regio. 

Zware omstandigheden

Zorgverleners hebben in de afgelopen jaren een enorme prestatie moeten leveren en doen dit nog elke dag. Ze lopen sinds het begin van de pandemie een extra risico op corona besmetting en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen is intensief. Behandelingen die waren uitgesteld door corona, worden ingehaald. Dat is van groot belang voor de gezondheid van inwoners in de regio, maar zorgt ook voor een groter beroep op de zorg. Tenslotte neemt door de besmettelijkheid van de omikronvariant het aantal corona patiënten weer toe, ook onder zorgverleners. 

Zorg kan nog niet open

Deze combinatie van factoren maakt dat zorgverleners nog steeds dagelijks worstelen met corona, terwijl de samenleving opengaat. De regionale zorgorganisaties realiseren zich dat het belangrijk is om maatregelen af te schaffen, maar vragen tegelijkertijd de samenleving om zich bewust te zijn van de situatie. Deze oproep wordt gedaan door huisartsen in de Achterhoek en de Huisartsenposten in Doetinchem en Winterswijk, GGNet, Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Azora, Careaz, Marga Klompé, Markenheem, De Gouden Leeuw Groep en Sensire. 

Maximale capaciteit in zicht

Gezamenlijk doen zorgorganisaties alles om de noodzakelijke zorg uit te voeren. De samenwerking is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daardoor kan een deel van de druk in piekmomenten en -gebieden gespreid  worden. Tegelijkertijd is de maximale capaciteit in bijvoorbeeld verpleeg- en revalidatie locaties in zicht, waardoor de uitstroom uit het ziekenhuis in de knel komt en ook huisartsen veel moeite hebben om patiënten te kunnen doorverwijzen. In de thuiszorg is in bepaalde gebieden zorg afgeschaald tot het medisch noodzakelijke. 

Help de zorg

Zorgverleners doen het uiterste om noodzakelijke zorg te blijven verlenen. De moeilijke afwegingen die daarmee gepaard gaan leggen een grote morele druk op hen. Daarom doen de zorgorganisaties een oproep aan alle inwoners in de regio: ga verstandig om met uw gezondheid, en vooral met de gezondheid van kwetsbare mensen in uw omgeving. En steun de zorgverleners. Zij leveren een uitzonderlijke prestatie om klaar te staan voor iedereen die dat nodig heeft. 

Dit is een gezamenlijk bericht van huisartsen in de Achterhoek en de Huisartsenposten in Doetinchem en Winterswijk, GGNet, Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, GGD Noord-Oost-Gelderland, Azora, Careaz, Marga Klompé, Markenheem, De Gouden Leeuw Groep en Sensire. 

Direct naar