Ga direct naar inhoud

Zorgpad melanoom

Gepubliceerd op: 05 juli 2021

Wanneer uw huisarts bij u een verdachte moedervlek heeft ontdekt wordt u verwezen naar de dermatoloog. Daarna volgt u een vastgelegd traject: het zorgpad melanoom. Dit zorgpad is een serie vaste afspraken over de diagnostiek en behandeling van het melanoom. Hierdoor sluiten de verschillende onderzoeken, behandelingen en controles goed op elkaar aan. Daardoor weet u tijdens en na de behandeling steeds waar u aan toe bent. Het zorgpad bestaat uit zes fases.  

Zorgpad melanoom

Spreekuur
add

Tijdens het spreekuur beoordeelt de dermatoloog het verdachte plekje en controleert hij of zij de rest van het lichaam/de huid. De dermatoloog gebruikt in sommige gevallen een dermatoscoop, waarbij veel meer detail te zien is. Op basis van dit onderzoek kan de dermatoloog met enige zekerheid vaststellen of het om een melanoom gaat. 

Verwijderen huidafwijking
add

Wanneer er aanwijzingen zijn dat de verdachte plek een melanoom betreft, wordt een foto gemaakt voor in uw patiëntendossier. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om de verdachte plek onder plaatselijke verdoving te verwijderen. Dit gebeurt door een dermatoloog, chirurg of plastisch chirurg. Het verwijderen vindt plaats binnen tien dagen na het eerste consult.

De verwijderde moedervlek wordt naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek door de patholoog. Na het bewerken van het stukje huid, bekijkt de patholoog het onder de microscoop om vast te kunnen stellen of er wel of geen sprake is van een melanoom. Bij twijfel overlegt de patholoog met collega's of doet aanvullend onderzoek. Daarom is de uitslag niet altijd bekend bij het verwijderen van de hechtingen. Dat betekent niet automatisch dat de uitslag niet goed is.

De uitslag van dit onderzoek duurt een aantal dagen. Omdat dit een spannende tijd is, wordt er altijd zo snel mogelijk weer een afspraak gemaakt om de uitslag te bespreken en de hechtingen te verwijderen. Van de verpleegkundige op de polikliniek ontvangt u meer informatie en een telefoonnummer voor vragen. Wanneer u behoefte aan ondersteuning heeft, wordt u doorverwezen naar de verpleegkundig specialist oncologie.

Aanvullend onderzoek
add

Als de uitslag van het microscopisch onderzoek uitwijst dat de moedervlek geen melanoom is, dan wordt de behandeling afgesloten. Als het wel een melanoom betreft, wordt direct ook de microscopische dikte bepaald: de Breslow-dikte. Aan de hand van die dikte wordt bepaald wat er vervolgens moet gebeuren. Als de Breslow-dikte kleiner of gelijk is aan 2 millimeter, dan wordt 1 centimeter rondom het litteken verwijderd. In andere gevallen wordt 2 centimeter verwijderd. 

Doorgaans kan ook deze ingreep onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. In sommige gevallen wordt geadviseerd om ook een lymfklieronderzoek te doen. Dat heet een schilwachtklieronderzoek. 

Vaststellen diagnose en opstellen behandelplan
add

Op basis van de uitslag van de voorgaande onderzoeken maakt uw behandelend arts, eventueel samen met een aantal andere specialisten, een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

  • het stadium van de ziekte
  • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardig deze is
  • de plaats van de tumor
  • uw lichamelijke conditie


Multidisciplinair overleg bij melanoom
Heeft u een melanoom in stadium III of IV, dan bespreekt uw arts uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). Ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen zijn betrokken bij het multidisciplinaire overleg.

Uitslaggesprek
add

Na het multidisciplinair overleg bespreekt de arts de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken en een behandelvoorstel met u. Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij de verpleegkundig specialist oncologie. 

Controle
add

Nadat de behandeling is uitgevoerd blijft u soms nog voor een langere periode onder controle. Deze controle bestaat uit inspectie van het litteken en controleren van de lymfeklieren. Ook wordt uw huid helemaal nagekeken op nieuwe onrustige moedervlekken. Of verdere controles nodig zijn, is afhankelijk van de dikte van het melanoom. Dit wordt met u besproken.

Direct naar