Ga direct naar inhoud

Zorgdomein

ZorgDomein 

ZorgDomein biedt digitale  oplossingen voor de zorgsector. Onder andere voor het verwijzen van patiënten, het aanvragen van (lab)diagnostiek, het consulteren van een specialist en beveiligd online overleggen tussen zorgverleners. 

Wie kunnen het platform gebruiken

Vrijwel de gehele zorgsector kan gebruik maken van ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, maar ook paramedici (zoals fysiotherapeuten, optometristen en diëtisten), vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. 

ZorgDomein verbindt digitaal patiënten, verwijzers en zorgaanbieders met elkaar. 

  • Verwijzers krijgen een duidelijk overzicht van het zorgaanbod om de patiënt de best passende zorg te bieden
  • Patiënten krijgen betere informatie over de verwijzing, de afspraak en de benodigde voorbereiding
  • Zorgverleners ontvangen een complete en heldere verwijsbrief, nog voordat de patiënt op consult komt


Vragen en informatie

Hier vindt u handleidingen voor de zorgprofessionals en Support ZorgDomein.

Wilt u ZorgDomein aanvragen of iets wijzigen? Hier vindt u de aanmeldings- en wijzigingsformulieren. Vul het juiste aanmeldings- en wijzigingsformulier in en stuur het ingevulde formulier naar debiteuren@skbwinterswijk.nl

SKB Relatiebeheerders en coördinatoren ZorgDomein SKB:
Marinka Boom en Pleun Heutinck
E-mail: m.boom@skbwinterswijk.nl en p.heutinck@skbwinterswijk.nl 
Tel: 0543-54 40 66

 

Direct naar