Ga direct naar inhoud

Word Vriend!

Gepubliceerd op: 16 december 2022

We nodigen u van harte uit Vriend van het SKB te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Jaarlijkse vaste bijdrage

Wilt u de Stichting Vrienden van het SKB periodiek een schenking doen voor minimaal vijf jaar? Dan is dat fiscaal aantrekkelijk voor u. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal vijf jaar een schenking in geld te doen.
Als u de Stichting Vrienden van het SKB machtigt via het machtigingsformulier, zullen wij jaarlijks in november de incasso doen. Het machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Eenmalige gift

U kunt ook een eenmalige bijdrage doen. Dan wordt u begunstiger van de Stichting Vrienden van het SKB. U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL02RABO0132373785 ten name van Stichting Vrienden SKB.

Stichting Vrienden van het SKB in uw testament

Het is mogelijk om de Stichting Vrienden van het SKB op te nemen in uw testament. Dat is mogelijk door een legaat of een erfstelling. Bij een legaat staat in uw testament precies omschreven met welk bedrag u de Stichting Vrienden van het SKB steunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden van het SKB op als erfgenaam in uw testament. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting Vrienden van het SKB bestemd is.

Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.

Zelf een actie opzetten

U kunt geld inzamelen voor de Stichting Vrienden van het SKB door een actie of evenement te organiseren. Dit kan op veel verschillende manieren, zoals een loterij, sponsorloop of veiling.

Heeft u een idee voor het organiseren van een actie of evenement? Wij bespreken graag met u welke ondersteuning wij u kunnen bieden. Zo kunnen wij u helpen met bijvoorbeeld de promotie van de actie, daarvoor hebben wij materialen beschikbaar. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via info@vriendenskb.nl.

ANBI-status

Stichting Vrienden van het SKB is een ANBI. Een ANBI is een instelling die zich geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Meer informatie over een ANBI leest u op de website van de belastingdienst. Hieronder vindt u het standaardformulier publicatieplicht.

Machtigingsformulier Stichting Vrienden van het SKB

Aanhef

Akkoord machtiging

Nieuwsbrief

Direct naar