Ga direct naar inhoud

Virtual Fracture Care app - App als onderdeel van behandeling bij botletsel

Gepubliceerd op: 23 juli 2021

Een twijgbreukje, gebroken teen, een breuk in het vijfde middenhandsbeentje of een verstuikte enkel. Het zijn relatief eenvoudige letsels op de Spoedeisende Hulp. Vaak komen patiënten met dit soort ‘simpele’, stabiele letsels voor een controlebezoek terug op de poli. Dit bezoek is lang niet altijd nodig. Sinds kort krijgen deze patiënten een brace of verband dat gemakkelijk te verwijderen is en werken ze met behulp van een app thuis aan het herstel.

De juiste informatie op het juiste moment, op de juiste plaats. Dat is het uitgangspunt van de zorg in het SKB. “We willen goede zorg bieden die waarde toevoegt en we streven ernaar dat patiënten meer zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid”, zo vertelt Orthopedisch chirurg Robert Berg. “Daarvoor is het belangrijk patiënten goed te informeren. Dat doen we als zorgprofessionals zelf en daarnaast zetten we nieuwe middelen zoals de Virtual Fracture Care app in om mensen hierbij te ondersteunen.”  

Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig

Wij zijn één van de zes ziekenhuizen in Nederland die de app gebruikt. “In de app hebben wij tien letsels aangemeld als stabiel en eenvoudig”, legt Ruben Bekx, arts-assistent op de Spoedeisende Hulp (SEH), uit. “Op de SEH beoordelen we of de patiënt voor het gebruik van de app in aanmerking komt. Vervolgens geven we uitleg over het letsel, het te verwachten herstel en over de app. Ook geven we een folder mee, waarin een QR-code is opgenomen die doorlinkt naar de app. De app is gebruiksvriendelijk en bevat informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Ook staan er foto’s en video’s in met oefeninstructies. Bij vragen of pijnklachten kan de patiënt bellen met de gipsmeesters via een speciale Breuklijn.”

Meebeslissen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat door de Virtual Fracture Care app controlebezoeken verminderen en de patiënttevredenheid hoog is. Ruben en Robert kijken met belangstelling naar de eerste resultaten van het SKB. Robert: “Ik ben er trots op dat we deze vorm van informatievoorziening voor patiënten beschikbaar stellen. Zo kunnen zij zelf meebeslissen over het zorgproces en leveren we een efficiënte nazorg!”

Voordelen van de Virtual Fracture Care app

  • U werkt thuis aan het herstel
  • De informatie over het letsel, behandelplan en hersteltraject is altijd en overal beschikbaar
  • Er zijn minder behandelingen in het ziekenhuis nodig  
  • Het scheelt extra vrij nemen van werk of van school
  • De wachttijden op de Spoedeisende Hulp worden verkort
  • Er komt meer ruimte voor behandeling en controle van andere patiënten
  • De informatievoorziening is duidelijk en eenduidig


De Virtual Fracture Care app is gratis te downloaden in de App Store (Iphone) of Google Store (Android).

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij