Ga direct naar inhoud

Verlenging verscherpt bestuurlijk toezicht SKB en Slingeland Ziekenhuis met drie maanden

26 november 2020

Gepubliceerd op: 26 november 2020

In mei van dit jaar heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het SKB en het Slingeland Ziekenhuis onder verscherpt bestuurlijk toezicht geplaatst voor een half jaar. De IGJ verlengt het toezicht met de kortst mogelijke periode van drie maanden, tot 15 februari 2021. Dit omdat de defusie pas vanaf 1 januari 2021 een feit is. Deze periode gebruikt de IGJ om te volgen dat de opzet om te komen tot een duurzame en stabiele situatie voor de beide huizen slaagt.

In het afgelopen half jaar heeft de IGJ nauw contact onderhouden met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de IGJ gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende gremia zoals de OR, cliëntenraad, Verpleegkundige Raad en de medische staf. Verder hebben de ziekenhuizen de IGJ de afgelopen periode geïnformeerd over de stand van zaken rondom de defusie.

Dit besluit publiceert de IGJ vandaag ook op haar site.

Direct naar