Ga direct naar inhoud

Vallen bij ouderen

Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en 50% van de verzorgings- en verpleeghuisbewoners, valt minstens 1 keer per jaar. Zo’n 10% van deze valpartijen leidt tot ernstig letsel;  botbreuken, hoofdletsel en soms zelfs overlijden. In 1/3 van de gevallen komen ook psychosociale gevolgen van een val voor, zoals valangst en onzekerheid bij lopen. Dit kan leiden tot afname van de mobiliteit, sociaal isolement en afname van de kwaliteit van leven. Vallen is bij ouderen meestal multi-factoriëel bepaald. Oorzaken als evenwichtsstoornissen/duizeligheid, bewegingsbeperking door ziektes (zoals artrose, Parkinson, beroerte), slechte visus, geheugenproblemen en medicijnen kunnen allen een rol spelen.

Valpolikliniek

Het SKB beschikt over een valpolikliniek waar met een multidisciplinair team bestaande uit ten minste een fysiotherapeut, verpleegkundige, neuroloog en geriater, gekeken wordt naar behandelbare oorzaken die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van het verhoogde valrisico. Na deze evaluatie worden adviezen gegeven en zo nodig behandelingen gestart.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl

Direct naar