Ga direct naar inhoud

Transmuraal incidenten melden (TIM)

Via het formulier transmurale melding is het mogelijk om incidenten in de transmurale patiëntenzorg te melden.

Incidenten

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg, waarbij zowel de verwijzer als medewerkers van het SKB betrokken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten. Door incidenten te melden, beogen we met elkaar hiervan te leren en de patiëntenzorg verder te verbeteren.

Melden en procedure

Met het formulier transmurale melding kunt u een incident melden dat zich in de samenwerking tussen de ketenpartners heeft voorgedaan. De volgende partijen kunnen incidenten melden middels dit formulier:

 • Ambulancedienst
 • Apotheken
 • Huisartsenpraktijken
 • Hospice
 • Jeugdgezondheidsbureau
 • Kraamzorgbureau
 • MKA (Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie) 
 • Tandartspraktijk
 • Thuiszorg
 • Verloskundigenpraktijk
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen

De melding komt terecht bij de kwaliteitsfunctionaris van het SKB. Deze neemt de melding zo spoedig mogelijk in behandeling en speelt een centrale rol in de afhandeling. Het kan zijn dat de kwaliteitsfunctionaris na het ontvangen van het meldformulier contact met u opneemt om extra informatie te krijgen over de melding.

Er wordt een feitenonderzoek gestart en hierbij worden de betreffende afdelingen betrokken. Er volgt een oorzakenanalyse en tenslotte wordt er onderzocht welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Tot slot komt er een terugkoppeling naar de melder. Als u een incident wilt melden waar op korte termijn een oplossing voor nodig is, dan kunt u eerst contact opnemen met betreffende afdeling of polikliniek en vervolgens de melding doen via de website.

Spelregels bij het melden:

 • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
 • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
 • Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
 • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via 0543 54 41 20.

Direct naar