Ga direct naar inhoud

Streekziekenhuis Koningin Beatrix sluit zich aan bij de Green Deal

31 juli 2023

Gepubliceerd op: 31 juli 2023
green-deal-30.jpg

Op maandag 17 juli ondertekende Inge de Wit, bestuurder van het SKB, de Green Deal 3.0: 'samen werken aan duurzame zorg'. Hiermee geeft ze namens het ziekenhuis aan dat zij zich inzet voor een duurzame toekomst. We behaalden in het najaar van 2022 al de milieuthermometer zilver, maar de maatregelen gaan nu nog een stap verder. We richten ons op vijf onderdelen om duurzaamheid in onze organisatie te borgen.

Jan-Willem Berends, clustermanager Facilitair en Techniek, licht de keuze voor het ondertekenen toe: “Wij willen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdragen aan gezondere patiënten, medewerkers en leef- en werkomgeving. We proberen onze positieve impact op gezondheid te vergroten door onze negatieve impact op klimaat en milieu te verkleinen. Daarom streven we ernaar om onze CO2-uitstoot te verlagen, bij te dragen aan circulariteit en inclusiviteit en een gezonde (werk)omgeving te creëren. De basis van deze verandering is onder andere een toenemende bewustwording, die leidt tot vanzelfsprekend duurzaam handelen. Door ons aan te sluiten bij de Green Deal laten we zien dat we deze onderwerpen serieus nemen. We willen écht een verschil maken binnen de duurzame zorg beweging.”

Een duurzame toekomst in vijf stappen

Het SKB werkt binnen de Green Deal 3.0 aan vijf onderdelen die de duurzaamheid van de organisatie vergroten, en haar impact op het milieu verkleinen:

Gezondheidsbevordering
Het SKB start een vitaliteitsprogramma op om de gezondheid van haar medewerkers te bevorderen. In dit programma is onder andere aandacht voor plantaardige voeding, bewegen, slaap en mentale gezondheid. Daarnaast wordt er een mobiliteitsplan in werking gesteld om de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer van en naar het ziekenhuis te verminderen. Binnen de zorgsector zorgt mobiliteit namelijk voor 22% van de totale CO2 uitstoot.

Bewustwording creëren
Bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, en binnen de huidige opleidingen in de zorgsector is veel aandacht voor de impact van de zorg op het klimaat en andersom. Aankomende zorgprofessionals beschikken daarmee over een sterker omgevingsbewustzijn. Het SKB verwacht hier veel profijt van te hebben in de toekomst, omdat het nu vooral leunt op een groep sterk intrinsiek gemotiveerde medewerkers.

CO2 uitstoot verlagen
Het SKB wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan ze nu doet, en in 2050 wil ze volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat een groot deel van de energiehuishouding wordt aangepast. Ze isoleert en vervangt het dak en de ramen, om weglekken van energie tegen te gaan. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieven voor het huidige verwarmingssysteem, deze werkt nu nog op gas. Het ziekenhuis maakt keuzes op basis van een strategisch vastgoedplan. Hiermee wordt de verduurzaming van het gebouw gefaseerd binnen de (inter)nationaal afgesproken termijnen gerealiseerd.

Toewerken naar circulaire zorg
Het SKB heeft zich als doel gesteld om in 2050 maximaal circulaire zorg te bieden. Een tussendoel is een afname van 50% grondstofverbruik in 2030. Ze heeft hiervoor een grondstoffenanalyse laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat een groot deel van het afval binnen het ziekenhuis restafval is. Dit kan nog beter gescheiden worden. Ook heeft het ziekenhuis een plan opgesteld waarmee ze haar swill afval met 80% reduceert ten opzichte van 2021. Swill afval is voedsel dat is ingekocht, maar niet geconsumeerd.

Milieubelasting door medicatie(gebruik) verminderen
Veel overgebleven medicatie komt op dit moment in het milieu terecht, omdat het wordt weggegooid door de gebruiker. Het ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren al diverse interventies doorgevoerd om het effect van medicatie op het milieu te verkleinen. Zo kunnen patiënten de medicatie teruggeven aan het ziekenhuis, en waar mogelijk wordt het hergebruikt. In het kader van de kwaliteitseisen is elke individuele tablet op een strip voorzien van een code en een houdbaarheidsdatum.

Jan-Willem: “Door ons de komende jaren te richten op deze vijf onderwerpen en bijbehorende doelstellingen uit de Green Deal, dragen we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij aan een gezondere leef- en werkomgeving.” 

Direct naar