Ga direct naar inhoud

Slechthorendheid

Slechthorendheid neemt toe met de leeftijd. Bij ouderen boven de 85 jaar komt het voor bij bijna 80% van hen.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van slechthorendheid bij ouderen is presbyacusis, waarbij het slakkenhuis in het oor, de gehoorzenuw of het deel van de hersenen dat het gehoor verzorgt, aangetast is. Hierbij treedt naast een geleidelijk progressieve vermindering van het gehoor, ook vervorming van het geluid en soms oorsuizen op.

Veel minder vaak wordt slechthorendheid bij ouderen veroorzaakt door een infectie of een prop oorsmeer in de gehoorgang, deze oorzaken kunnen goed worden behandeld. Presbyacusis is niet te genezen.

Gevolg en behandeling

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende sociale isolatie, neiging tot achterdocht en daarmee ernstig verlies van kwaliteit van leven. De enige mogelijke therapie voor presbyacusis is gehoorrevalidatie in de vorm van een gehoorapparaat met instructie en gebruik van  geluidsversterkinghulpmiddelen. Voor het gebruik van een gehoorapparaat is motivatie nodig. Voor ouderen zijn de kleine apparaatjes vaak ook moeilijk zelf te bedienen, in verband met vermindering van hun fijne motoriek.

Veel geriatrische patiënten zijn slechthorend. De geriater zal proberen te achterhalen welke invloed dit heeft op het functioneren en het welzijn van de patiënt. Zo nodig wordt doorverwezen naar de KNO-arts of de audicien, of worden hulpmiddelen aangeraden.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl.  

Direct naar