Ga direct naar inhoud

SKB is studieziekenhuis voor het toepassen van kunstmatige intelligentie

29 september 2023

Gepubliceerd op: 29 september 2023
Voorzijde Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Net als in veel andere sectoren wordt het gebruik van data en informatie ook in de zorg de komende jaren steeds belangrijker. Kunstmatige Intelligentie is nooit een vervanger van zorgprofessionals, maar het kan het werk voor zorgprofessionals wel makkelijker maken. Op 2 oktober start daarom de landelijke studie naar het gebruik van kunstmatige intelligentie op de SEH en verpleegafdelingen. Tijdens deze studie doen we, samen met de ziekenhuizen St. Jansdal, Bovenij, Beatrix Ziekenhuis en Bravis, onderzoek naar het gebruik van zorgalgoritmen. Deze zorgalgoritmen voorspellen de kans dat een patiënt vanaf de SEH wordt opgenomen op de verpleegafdeling en hoe lang de verwachte ligduur is. De landelijke studie wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum Zorgalgoritmen, opgericht door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het doel hiervan is om samen met zorgprofessionals tools te ontwikkelen die met gebruik van data en AI zorgprofessionals en zorgprocessen kunnen ondersteunen.

AI toegankelijk maken voor algemene ziekenhuizen

Onze Chief Medical Information Officer Arjan Bulsink legt uit waarom we meedoen. “We zien dat het gebruik van data in zorg steeds belangrijker wordt. Ook voor algemene ziekenhuizen als het SKB biedt dit veel mogelijkheden. Maar op dit gebied valt er ook nog veel te leren en te ontwikkelen. Nu kunnen we stap voor stap mee in deze ontwikkeling, doordat we dit samen met het Expertisecentrum kunnen doen. Zo zijn we niet afhankelijk van grote commerciële (dure) partijen. Door dit in SAZ-verband te doen, zijn tools die gebruik maken van data en kunstmatige intelligentie straks ook toegankelijk voor algemene ziekenhuizen als het SKB. Daarom ben ik erg blij dat we hier aan mee doen.”

Opzet van de studie

Tijdens de studie testen we of de zorgalgoritmen in ons ziekenhuis toegepast kunnen worden. Deze algoritmen doen voorspellingen over de verblijfsduur op de SEH en de kans dat een patiënt kort of langer opgenomen wordt in het ziekenhuis. SEH-artsen en verpleegkundigen van de afdelingen D1 en D2 kunnen dit goed inschatten op basis van kennis en ervaring. In de studie vergelijken we hun inschatting met de voorspelling van het algoritme. In de andere ziekenhuizen vindt de studie op vergelijkbare afdelingen plaats, zodat we de data goed met elkaar kunnen vergelijken. De studie duurt 10 weken. Aan het einde van de studie kunnen deelnemende artsen en verpleegkundigen hun ervaringen delen. We hopen dan de vraag te beantwoorden in hoeverre het algoritme goed en bruikbaar is.  

Privacy en beveiliging

De algoritmen in dit onderzoek maken gebruik van gegevens uit het patiëntendossier. Deze gegevens blijven altijd in het ziekenhuis. We voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy en beveiliging om de bescherming van patiëntgegevens te waarborgen. De analyses en de verwerking van de gegevens is anoniem.

Direct naar