Ga direct naar inhoud

SKB en Marga Klompé ondertekenen intentieovereenkomst voor best passende zorg voor kwetsbare ouderen

19 januari 2023

Gepubliceerd op: 19 januari 2023

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé ondertekenden op 12 januari een intentieovereenkomst. Hiermee spreken ze de wens uit tot verdere samenwerking voor de best passende zorg voor kwetsbare ouderen in de regio.  

Bedden Marga Klompé in het SKB
De nauwere samenwerking tussen Marga Klompé en het SKB start met het verkennen van mogelijkheden op het gebied van huisvesting en doorstroom van patiënten. Bestuurder Inge de Wit: “In het SKB hebben we veel vierkante meters die we beter kunnen benutten”. Beide zorgorganisaties hebben daarom de wens om een aantal bedden voor ouderen die bij Marga Klompé revalideren te realiseren in het SKB. “Bestuurder Marcel Duvigneau: “Door samen te werken binnen de muren van het SKB, worden de lijnen tussen onze organisaties korter, waardoor samenwerken nog beter gaat en kennis delen makkelijker wordt. Dit moet leiden tot hogere kwaliteit en de best passende zorg voor deze groep kwetsbare ouderen.” 

Samen voor de best passende zorg dichtbij 
Net zoals de rest van Nederland kent ook de Achterhoek al jaren een vergrijzing. Inwoners worden ouder en hebben langer en meer zorg nodig. Toch gaat dit in de Achterhoek sneller dan in veel andere delen van het land. Inge de Wit: “Om de beste passende zorg dichtbij te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen in onze regio, slaan we de handen ineen.” Met deze intentieovereenkomst spreken beide organisaties de wens uit tot verdere samenwerking. Marcel Duvigneau: “We zijn gewend samen te werken in de regio. En ook deze samenwerking onderstreept de goede relatie en de gedeelde ambities die we hebben.” In de eerste helft van 2023 worden de mogelijkheden verder verkend en moet duidelijk worden of het realiseren van revalidatiebedden in het SKB haalbaar is.

Direct naar