Ga direct naar inhoud

SKB behaalt Milieuthermometer Zilver

6 februari 2023

Gepubliceerd op: 07 februari 2023

Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft de Milieuthermometer Zilver behaald. Milieuthermometer Zorg helpt zorgorganisaties om concreet te werken aan duurzaamheid en betere keuzes te maken als het gaat om milieu. In het najaar van 2022 vond de audit plaats. Deze is goed verlopen en SKB heeft het certificaat in ontvangst mogen nemen. 

Met het zilveren niveau gaat het SKB een stap verder op gebied van duurzaamheid. Een aantal jaar geleden ontving SKB al het bronzen niveau. Met brons is de basis gelegd: voldoen aan milieuwetgeving en extra maatregelen die zichzelf snel terugverdienen. Bij zilver is het thema duurzaam inkopen een belangrijke extra pijler. Manager Duurzaamheid Jan-Willem Berends: “duurzaam inkopen is een stap waar veel mee te winnen is. Vroeg in het inkoopproces duurzame keuzes maken, kan een groot effect hebben voor duurzame keuzes in de rest van de organisatie en het zorgproces”. 

 

Komende jaren flinke stappen
Duurzaamheid heeft een belangrijke plek binnen het SKB. Ook vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot is een belangrijk onderwerp. Om vanaf 2050 energieneutraal te zijn, zet het SKB de komende jaren flinke stappen. Berends: “we kunnen veel winnen door verduurzaming van ons gebouw. Om dat slim te doen en in de juiste volgorde werken we dat uit in ons strategisch vastgoedplan. De komende jaren zetten we in op diverse verbeteringen. Zoals dakisolatie, dubbel glas, verminderen van energiegebruik door luchtbehandeling gerichter in te zetten.” SKB doet ook mee aan de Green Deal Zorg. Hierin is afgesproken dat ziekenhuizen voor 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderen ten opzichte van 2017. In combinatie met kleinere maatregelen zoals het vervangen van verlichting door ledverlichting kan het SKB zo deze doelstelling behalen.  

Alle kleine beetjes helpen
Naast grote stappen zoals duurzaam inkopen en vervangen van de warmtekrachtkoppeling dragen vele ‘kleinere’ maatregelen bij aan minder verspilling en duurzamere keuzes. Zo voldoet meer dan 80% van de reinigingsmiddelen voor ruimten en sanitair aantoonbaar aan een milieukeurmerk. Bij gebruik van incontinentiemateriaal heeft 90% een ingebouwde vochtindicator, de eis hiervoor is 50%. Ook is er aandacht voor meer hergebruik van materialen en bevorderen van milieubewust gedrag.

Direct naar