Ga direct naar inhoud

Samenwerking zorg en sociaal domein voor kwetsbare zwangere in Oost-Achterhoek

18 januari 2023 - POP Plus-poli: Ieder kind verdient een goede start

Gepubliceerd op: 18 januari 2023

Om kwetsbare zwangeren en hun kind een zo goed mogelijke start te geven, werken professionals in de geboorte- en kinderzorg en ggz al een aantal jaren samen binnen de POP-poli. Samen bieden zij multidisciplinaire zorg voor moeder en het (ongeboren) kind. In de Oost-Achterhoek gaan ze nu een stap verder met de POP Plus-poli. De Plus wordt gevormd door het aansluiten van Yunio  Jeugdgezondheidszorg en de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Zo ontstaat een breed netwerk rondom de kwetsbare zwangere en haar kind. Met als doel om ieder kind een goede start te geven en een optimale kans op een goede toekomst. Op donderdag 19 januari ondertekenen alle deelnemende partijen het convenant voor de samenwerking binnen de POP Plus-poli. 

De POP-poli is inmiddels een bekend begrip. Psychiatrie, Obstetrie (geboortezorg) en Pediatrie (kindergeneeskunde) werken samen om (aanstaande) zwangeren met een psychische kwetsbaarheid en hun kind zo goed mogelijke en op elkaar afgestemde zorg te bieden. In de Oost-Achterhoek sluiten nu de ook verpleegkundige van Yunio jeugdgezondheidszorg en professionals uit het sociaal domein aan: het Voormekaar-team van de gemeente Berkelland en de het Ondersteuningsteam van de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Hierdoor is een breed netwerk ontstaan rondom moeder en kind. Vanuit de POP Plus-poli is er een multidisciplinair overleg waar alle partners aan tafel zitten waardoor er over de muren van elk vakgebied samen gesproken wordt over de beste zorg en ondersteuning. De hulp wordt op elkaar afgestemd en de zwangere hoeft daarnaast niet bij elk loket apart aan te kloppen. 

Samen kijken naar wat nodig is

Saskia van Daalen, kinderarts bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, is betrokken bij de POP Plus-poli : “de POP poli is bedoeld om kwetsbare zwangeren te helpen op psychisch en medisch vlak. Maar we weten ook dat wat er speelt op andere vlakken in het leven van een zwangere minstens zoveel invloed heeft. Denk aan schulden, echtscheiding of opvoedproblemen. Dat kun je niet los van elkaar zien. Wij signaleren dat maar hebben daar vanuit de zorg geen invloed op. Daarom is het zo mooi dat we nu met elkaar samenwerken binnen de POP Plus-poli. Zo kunnen we met instemming van de zwangere met elkaar kijken hoe we haar zo goed mogelijk kunnen helpen, ieder vanuit de eigen expertise. We hebben korte lijntjes, weten elkaar te vinden en kijken samen naar wat nodig is. Dat helpt enorm en is belangrijk, want ieder kind verdient een goede start.” 

‘Samenwerken in het vroegst mogelijke stadium’

De convenantpartners juichen dit soort samenwerkingen toe en zien in het samenwerken binnen een netwerk een grote meerwaarde voor patiënten en de kwaliteit van zorg in de breedste zin. Bestuursvoorzitter Annemarie Profittlich tekent het convenant namens GGNet: “Deze vorm van samenwerking met het sociaal domein vanuit de brede context van mensen, vinden wij vanuit de zorg en psychiatrie cruciaal om mensen zo vroeg mogelijk in hun eigen systeem te ondersteunen in hun (mentale) gezondheid. Wij juichen het convenant enorm toe en benutten kansen voor van dit soort samenwerkingen vanuit ‘van Zorg naar Gezondheid’”. 

Preventie Platform Jeugd en Actieprogramma Kansrijke Start

De POP Plus-poli is een initiatief dat aansluit bij het Preventie Platform Jeugd. Binnen het Preventie Platform Jeugd werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en verschillende (zorg)organisaties samen. Zij zetten zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Eén van de programma’s waar op ingezet wordt is het Actieprogramma Kansrijke Start, waar ook de POP Plus-poli onder valt. 

Over de grenzen van de eigen organisatie

Wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk is blij met de samenwerking binnen de POP Plus poli. Schepers: “in Nederland heeft nog steeds ongeveer 16% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en kansen op latere leeftijd. Juist daarom is het belangrijk dat we de handen ineen slaan en over grenzen van onze eigen organisaties kijken. En dat is precies wat er gebeurt binnen de POP Plus Poli. Hierdoor verbinden we het medische en sociale domein, is het mogelijk om problemen eerder te signaleren, passende hulp te regelen en deze op elkaar af te stemmen. Zo draagt de POP Plus-poli bij om een kindje de best mogelijk start te geven in het leven”.   

Convenant POP Plus-poli

Om de samenwerking ook formeel goed te regelen, tekenen alle deelnemende organisaties op donderdag 19 januari een convenant. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over samenwerking en privacy van patiënten. De organisaties die samenwerken binnen de POP Plus-poli zijn: Streekziekenhuis Koningin Beatrix, GGNet, Yunio Jeugdgezondheidszorg, Kraamzorgorganisatie Naviva, Kraamzorgorganisatie Kraamzus, Verloskundigenpraktijk Wel & Wee, Verloskundigenpraktijk La Vie, Verloskundigenpraktijk De Dijk, Verloskundigenpraktijk Materna, Verloskundigenpraktijk Uilennest, Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeente Oost Gelre en Gemeente Winterswijk. 

Direct naar