Ga direct naar inhoud

Rechten en plichten

Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg. Deze rechten en plichten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Wet Klachtrecht. Wanneer een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. Meer informatie leest u in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt’. De folder is ook verkrijgbaar op alle afdelingen.

Rechten van de patiënt

  • De patiënt heeft recht op goede informatie van de zorgverlener over zijn ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn, en de zorgverlener moet de patiënt ook informeren over mogelijke alternatieven, risico's en bijwerkingen.
  • De patiënt moet instemmen met elke medische behandeling. Om daarover te kunnen beslissen, moet de zorgverlener de patiënt voldoende informatie geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.
  • Elke patiënt mag altijd de gegevens over zichzelf in zijn medisch dossier inzien. U kunt een kopie krijgen van deze gegevens.
  • Een patiënt mag een andere zorgverlener vragen om een tweede mening of second opinion.
  • Kunt u zelf niet (goed) beslissen, dan mag u zich als patiënt laten vertegenwoordigen.
  • U hebt recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de zorgverlener.

Plichten van de patiënt

  • De patiënt moet een zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat de zorgverlener een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  • De patiënt moet de adviezen van de zorgverlener opvolgen binnen redelijke grenzen.
  • De patiënt moet de zorgverlener of de organisatie waarvoor deze werkt, betalen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over uw vergoedingen.
Direct naar