Ga direct naar inhoud

Psychose

Wat is een psychose?

Bij een psychose is iemand het normale contact met de werkelijkheid kwijt. Dit kan blijken uit: het zien of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), denkbeelden die niet overeenkomen met de realiteit (wanen) en verward denken.

Een psychose kan samenhangen met verschillende psychiatrische ziektebeelden, zoals schizofrenie, manie of depressiviteit en dementie. Vaker wordt bij ouderen een psychose veroorzaakt door een lichamelijke ziekte (delier) of door geneesmiddelen. Ook slechthorendheid kan tot psychotische verschijnselen leiden (achterdocht). Als sprake is van een dementie, ontwikkelt een deel van de patiënten in de loop van de ziekte psychotische verschijnselen.

Behandeling

De geriater zal als sprake is van een psychose, altijd op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de cognitie, stemming, lichamelijke ziektes, medicatiegebruik en laboratorium /bloedafwijkingen. Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale omstandigheden, het gezichtsvermogen en het gehoor. Al deze zaken kunnen een rol spelen bij de oudere met een psychose en onderzoek en behandeling hiervan vraagt dan ook om de brede visie die de geriatrie zo kenmerkt.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl.  

Direct naar