A A A

Plas- en poepproblemen bij kinderen

De pipopoli is een aantal jaren geleden landelijk ingeburgerd geraakt als een polikliniek voor kinderen met plas- en incontinentieproblemen (pi) en voor kinderen met poepproblemen (po). Het gaat daarbij soms om zindelijkheidsproblematiek maar ook het later opnieuw in de broek plassen of poepen komt regelmatig voor. Ook bedplassen, obstipatie, terugkerende urineweginfecties of urologische afwijkingen worden bij voorkeur behandeld binnen de pipo poli.

De pipopoli in het SKB is onderdeel van kindergeneeskunde, route 4.7. Het spreekuur wordt gehouden door een vast team dat gespecialiseerd is in deze problematiek. Soms hebben het kind en de ouders een afspraak met een zorgverlener, soms met meerdere zorgverleners van het incontinentieteam. Deze professionals bieden structuur in de behandeling en begeleiding en hebben een wekelijks overleg waarin zonodig de behandeling wordt aangepast. Zindelijkheidsproblemen komen regelmatig voor. Op vierjarige leeftijd, als het kind naar school gaat, wordt verwacht dat hij of zij zindelijk is. Als dit voor die tijd niet lukt, roept dat vaak spanning en onzekerheid op bij ouders. Door de tijdsdruk wordt de spanning en irritatie verhoogd. Dit komt de zindelijkheidstraining meestal niet ten goede.

Ook komt het voor dat kinderen, na een periode van zindelijkheid, in de schoolperiode opnieuw problemen ontwikkelen zoals in de broek plassen en/of verlies van ontlasting. De oorzaak wordt dan onderzocht. Ook kinderen vanaf acht jaar die nog in bed plassen, hebben soms een verstoord plaspatroon en geen goede blaascontrole overdag. Tot slot zijn er ook aangeboren urologische afwijkingen die onder de aandacht van het team komen. 

Soms durven kinderen niet op een potje of het toilet hun behoefte te doen en komen daardoor niet van de luier af of laten alles in de broek lopen. Andere kinderen houden hun ontlasting zo lang op dat het pijnlijk wordt. Deze negatieve ervaringen kunnen een vicieuze cirkel vormen (obstipatieproblemen). Ontlasting verliezen in de onderbroek kan hiervan een gevolg zijn en leiden tot sociaal onwenselijke omstandigheden en schaamte.

Afhankelijk van de problematiek en de inschatting van de kinderarts, kan het probleem van uw kind wellicht in enkele consulten met de urotherapeut worden verholpen. Soms wordt ook de orthopedagoog en/of bekkenfysiotherapeut erbij betrokken. Soms is het zindelijkheids- of incontinentieprobleem niet verholpen met poliklinische afspraken. Een klinische opname voor observatie, diagnostiek en training kan dan nodig zijn. Dit wordt altijd vooraf met u afgestemd.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij