Ga direct naar inhoud

Persoonsgegevens en medisch dossier

Persoonsgegevens

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Alleen uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in deze gegevens. Deze gegevens mogen alleen met uw schriftelijke toestemming worden verstrekt aan derden.

Medisch dossier

Wij leggen van iedere patiënt medische informatie van ons ziekenhuis vast in een dossier. Dit noemen wij uw medisch dossier. Hierin vindt u bijvoorbeeld resultaten van onderzoeken, behandelverslagen van uw arts en patiëntbrieven van het SKB verzonden aan u, uw huisarts of een andere zorgverlener. Daarnaast vindt u gegevens die verpleegkundigen hebben genoteerd tijdens uw opname.

U heeft recht op inzage of een kopie van uw dossier. Voor inzage van uw dossier kunt u inloggen bij Mijn SKB, het digitale patiëntportaal van het SKB. Ook kunt u onderstaand formulier invullen voor het opvragen, wijzigen of vernietigen van uw patiëntgegevens. Met dit formulier kunt u:

 • Vragen om een afschrift van uw patiëntgegevens;
 • Vragen om correctie of aanvulling van uw patiëntgegevens, als deze feitelijke onjuistheden bevatten;
 • Vragen om vernietiging van uw patiëntgegevens;
 • Vragen om een overzicht van wie er in het ziekenhuis uw patiëntgegevens hebben ingezien;
 • Andere vragen stellen met betrekking tot uw patiëntgegevens.


U kunt het ingevulde formulier:

 • Versturen naar digipdossiers@skbwinterswijk.nl of
 • Afgeven bij de receptie in de centrale hal of
 • Per post versturen naar:

  Streekziekenhuis Koningin Beatrix
  t.a.v. Zorgadministratie
  Postbus 9005
  7100GG Winterswijk

Let op. Het kan enkele weken duren voordat uw schriftelijke verzoek is afgehandeld.

Heeft u vragen?

 • Heeft u vragen over Mijn SKB? Op de informatiepagina vindt u meer informatie over Mijn SKB. Of kijk bij de veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat. U kunt uw vraag ook per e-mail sturen naar mijnskb@skbwinterswijk.nl of contact opnemen met de helpdesk van Mijn SKB, telefoonnummer 0543 54 44 55.
 • Heeft u een zorginhoudelijke vraag over een verslag of uitslag? Bespreek dit dan tijdens uw volgende afspraak met uw zorgverlener.
 • Heeft u vragen over uw medisch dossier, maar bent u niet meer onder behandeling in het SKB? Neemt u dan contact op met de Zorgadministratie via telefoonnummer 0543 54 45 57 of digipdossiers@skbwinterswijk.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk heeft sinds mei 2017 een Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de Functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op het gebied van privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@skbwinterswijk.nl en in spoedgevallen via de receptie van het ziekenhuis.

Direct naar