Ga direct naar inhoud

Palliatieve zorg

Algemene informatie
Patiëntenfolders

Palliatieve zorg add

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Vaak gaat het om zorg in de laatste levensfase van een persoon. Palliatieve zorg kan het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard zijn.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ)

Om deze zorg te kunnen bieden is het TOPZ opgericht. Het TOPZ werkt intensief samen met zorgverleners en zorgaanbieders in de regio en heeft als doel de palliatieve zorg zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het TOPZ van het SKB staat zorgprofessionals ter beschikking om gevraagd te adviseren bij palliatieve patiëntsituaties. Het team werkt aanvullend en neemt geen behandeling over.

Laatste fase in eigen omgeving

We streven ernaar om patiënten in de laatste fase van de ziekte in hun eigen omgeving te laten doorbrengen. De eigen huisarts is het eerste aanspreekpunt en indien wenselijk kan hij een beroep doen op het TOPZ. Heeft u behoefte aan meer informatie over palliatieve zorg en ervaringsverhalen? Op Overpalliatievezorg.nl vindt u verschillende folders en uitgebreide informatie voor patiënten en naasten. 

Verpleegkundig casemanagers palliatieve zorg add

Binnen het SKB zijn verpleegkundig casemanagers werkzaam die u opvangen en begeleiden in deze onzekere fase. Ze zijn een vast aanspreekpunt voor u binnen het ziekenhuis. De verpleegkundig casemanagers luisteren, ondersteunen, denken mee en stellen vragen over uw zorgen en behoeften. Ook kunnen ze u informeren, adviseren of gaan ze op zoek naar antwoorden op uw vragen. Ze houden contact met andere betrokken hulpverleners binnen en buiten het SKB, zodat de zorg van de verschillende partijen zo goed mogelijk op elkaar aansluit.

Op verzoek van de medisch specialist kan de verpleegkundig casemanager aanwezig zijn bij een slecht nieuws gesprek op de polikliniek. Ze werken nauw samen met uw behandelend arts en huisarts, de thuiszorg en eventuele andere betrokken hulpverleners om de zorg zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

In het SKB werken de volgende verpleegkundig casemanagers die hierbij betrokken kunnen worden:

  • Hester Scheffer (BIG 29053004830), verpleegkundig consulent palliatieve zorg
  • Wendy van der Kolk (BIG 29053004830), verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Praktische informatie
0543 54 48 08
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Direct naar