Ga direct naar inhoud

Osteonecrose van de heup

Osteonecrose van de heup is een afwijking waarbij de kop van het dijbeen kan inzakken. Deze afwijking kan met weinig alarmerende signalen beginnen. Het is niet precies vast te stellen wat de oorzaak van osteonecrose is.

De heup

Het heupgewricht is een kogelgewricht. Bij het lopen en bewegen draait de kop van het dijbeen soepel rond in de kom van het bekken. Dat is mogelijk doordat er op de kop en in de kom een laag kraakbeen zit. Kraakbeen is een glad verend weefsel.

Wat is osteonecrose van de heup?

Bij osteonecrose van de heup krijgt het de kop van het dijbeen te weinig voeding vanuit de bloedvaten. Hierdoor zal de kop van het dijbeen uiteindelijk afsterven en inzakken.

Welke klachten geeft osteonecrose van de heup?

Als de kop van het dijbeen is ingezakt, kunnen bewegingen van de heup pijnlijk worden. Ook kan er een gewrichtsontsteking ontstaan. Beide zaken kunnen ertoe leiden dat u mank gaat lopen. Bovendien kan het kraakbeen in de heupkom verdwijnen. De kans is aanwezig dat u in de andere heup dezelfde problemen krijgt.

Wanneer moet u een arts raadplegen?

Als u een zeurende of kloppende pijn voelt in de zijkant van uw heup, uw lies of bil én als onderstaande zaken op u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw arts. Het betreft deze risicofactoren:

  • u bent tussen de 20 en 50 jaar;
  • u heeft last van een ontwrichting in de heup of u heeft eerder een breuk in de heup gehad;
  • u drinkt meer dan gemiddeld alcohol;
  • u krijgt hormooninjecties (corticosteroïden) toegediend;
  • u kampt met een van de volgende ziektes: reumatoïde artritis, sikkelcel-anemie, ziekte van het beenmerg, ziekte van Gaucher, chronische pancreatitis, ziekte van Crohn, caisson ziekte of lupus erythematosus (S.L.E.).


Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Om de diagnose te stellen, zal uw arts uw heup buigen en strekken om te controleren of dit pijnlijk is. Röntgenfoto's, een botscan en mogelijk een MRI-scan kunnen tonen of het bot van uw heup afsterft of al dood is. De arts kan op deze manier ook vaststellen in hoeverre de kop van het dijbeen al is ingezakt.

Wanneer u osteonecrose heeft en de kop is nog niet ingezakt, zijn er enkele medische behandelingen mogelijk. Een dergelijke behandeling zorgt ervoor dat uw lichaam nieuwe bloedvaten en botcellen aanmaakt. De dode cellen worden vervangen door nieuwe. Mogelijkheden van een behandeling zijn: het verlagen van de druk in het bot of bottransplantatie. Uw arts zal u hierover adviseren.

Wanneer wordt een heupprothese geadviseerd?

Als de heup al is ingezakt door osteonecrose, dan is een totale heupprothese nodig om de pijn weg te nemen en uw heup beweeglijker maken. Ook nu ontvangt u advies van uw arts.

Direct naar