Ga direct naar inhoud

Onderzoek naar de functie van de nieren

Een onderzoek naar de functie van de nieren wordt ook wel een renografie genoemd. Met behulp van renografie (een renogram) wordt de werking van de nieren onderzocht.

Onderzoek
Eerst krijgt u een halve liter water om de urineproductie te stimuleren. Na 15 minuten gaat u naar het toilet om goed te plassen. Daarna wordt er een scan gemaakt. U ligt hierbij op uw rug op de onderzoekstafel. U krijgt een infuus in uw arm, zodat de medisch nucleair werker een plasmiddel en een licht radioactieve stof kan toedienen. Vervolgens worden er foto’s gemaakt. Bekijk voor meer informatie hierover ook de video met uitleg over een scintigrafie.

Een goed functionerende nier zal de licht radioactieve stof snel uit het bloed filteren en uitscheiden in de urine. De snelheid en efficiëntie waarmee uw nieren dit doen wordt vastgelegd op de foto’s. Zo wordt de nierfunctie van uw rechter nier vergeleken met de linker nier.

Uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. De uitslag van het renogram krijgt u tijdens de afspraak met uw behandelend arts.

Direct naar