Ga direct naar inhoud

Netwerk dementie Oost Achterhoek

Het netwerk Dementie Oost-Achterhoek is een samenwerkingsverband waarin Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, GGNet, Livio, Sensire, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, VIT Oost-Gelderland, Zorgcombinatie Marga Klompé en de huisartsen participeren. Het netwerk wil een op elkaar aansluitend zorgaanbod bieden en een vangnet zijn voor dementerenden en mantelzorgers. Deze weten namelijk vaak niet op welke instanties ze een beroep kunnen doen om hen te ondersteunen. In het zorgtraject rondom de dementerende, zijn vier aandachtsgebieden te onderscheiden:

  • Informatievoorziening
  • Vroegsignalering en diagnostiek
  • Trajectbegeleiding
  • Deskundigheidsbevordering

De zorg in deze vier deelgebieden moet op elkaar afgestemd zijn. De zorgverleners moeten van elkaar weten wat ze doen, wat ze niet doen en wat dubbel wordt gedaan. Door dit te inventariseren en vervolgens aan te passen, wordt de zorg rondom de dementerende geoptimaliseerd.

Regiefunctie

Een belangrijke rol in het zorgtraject is weggelegd voor de huisartsen. Zij hebben een regiefunctie. Wanneer er een vermoeden van dementie is, komen de patiënten bij de huisarts. De huisarts is de spin in het web, en zal afhankelijk van de situatie de diagnose stellen of de patiënt doorverwijzen.

Deskundigheidsbevordering

Een belangrijk aandachtspunt voor het netwerk is deskundigheidsbevordering; hoe ga je als zorgverlener of mantelzorger om met een dementerende? Daarom organiseert het netwerk jaarlijks een scholing. Deze is vooral gericht op medewerkers huishoudelijke verzorging (thuishulpen) en de thuiszorg. Deze zorgverleners staan namelijk heel dicht bij de mensen en kunnen al in een vroeg stadium signaleren of er sprake is van dementie. Signalen die dementerenden afgeven zijn bijvoorbeeld angst, argwanendheid of afwijkend gedrag. Als iemand veel overdag slaapt, lijkt dat niet vreemd, maar het kan ook zijn dat de cliënt een verkeerd dag- en nachtritme heeft. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als er geen sporen van gebruik van eten zijn. Je moet je dan afvragen of de cliënt wel voldoende eet. Signaleren thuishulpen problemen, dan moeten zij dat terugkoppelen naar hun leidinggevende, die vervolgens actie onderneemt. Speciale signaalkaarten en kaarten met tips ondersteunen de thuishulpen en de thuiszorg hierbij.

Belangrijk is dat de omgeving en zorgverleners leren omgaan met dementerenden. Want dementerenden functioneren op een ander niveau dan gebruikelijk. Van nature ben je geneigd oplossingsgericht bezig te gaan, maar dat is lang niet altijd waar de cliënt behoefte aan heeft. Mensgericht bezig zijn, dus je verplaatsen in de cliënt en op zijn of haar niveau handelen, is respectvoller en levert uiteindelijk meer op. Meer mensgericht wil zeggen dat je probeert te achterhalen wat de vraag achter de vraag is. Luisteren in plaats van handelen. Dit kan voor de cliënt een aanleiding zijn om te praten en te zeggen wat hij eigenlijk kwijt wil. Als je als hulpverlener meegaat naar het niveau van de dementerende, bereik je vaak beter wat je wilt bereiken op een prettige en respectvolle manier voor zowel de cliënt als hulpverlener.

Alzheimer Café

Inmiddels is zowel in Lichtenvoorde als Borculo een Alzheimercafé gestart op initiatief van Alzheimervereniging Nederland, regio Achterhoek. Het netwerk helpt daarbij. Tijdens de bijeenkomsten behandelt een professional een bepaald thema en na de pauze is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. De bijeenkomsten worden zeer goed bezocht.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider legt huisbezoeken af bij mensen met dementie. Hij inventariseert wat er aan de hand is, wat de wensen en behoeftes zijn van de mens met dementie en zijn mantelzorgers en zoekt samen met hen naar oplossingen. In overleg met de cliënt koppelt hij de bevindingen terug aan de huisarts. Inmiddels zijn er vier trajectbegeleiders werkzaam in onze regio. Dit wordt nog verder uitgebreid.

Ontwikkeling netwerk

In toenemende mate wil het netwerk beter samenwerken met de gemeentes. Om de gemeentes goed voor te bereiden, gaat het netwerk een bewustwordingscampagne starten over aard en omvang van de problematiek. In de regio zijn op dit moment ruim 1.500 thuiswonende mensen met dementie. Bij elk mens met dementie, zijn ongeveer vier mantelzorgers betrokken. Al deze mensen hebben recht op en behoefte aan informatie, ondersteuning en begeleiding. Het SKB is nauw betrokken bij het netwerk. Geriater Marieke Hartgerink richt zich vooral op diagnostiek en expertise en verpleegkundig specialist Marianne Ubbink is nauw betrokken bij de geheugenpoli.

Meer informatie

Meer informatie over dementie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl.

Wilt u meer weten of heeft u steun nodig?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van trajectbegeleiding, of kunt u steun gebruiken bij de zorg voor een familielid met dementie? Blijf niet met uw vragen zitten, maar maak het bespreekbaar en neem contact op met de Helpdesk Dementie. Telefoon: 0314 35 71 16. Tijdens kantooruren staat één van de zes trajectbegeleiders u te woord. U kunt de helpdesk ook bereiken via de e-mail: heldpdeskdementie@ggnet.nl.

Direct naar