Ga direct naar inhoud

Nazorg bij een stoma

De verzorging van uw stoma wordt vooraf met u besproken. Toch kan het voorkomen dat u er nog niet aan toe bent alles zelfstandig te doen. U kunt daarom tijdelijk ondersteuning van de thuiszorg krijgen. Het streven is dat u uiteindelijk zelfstandig uw stoma kunt verzorgen. Bij ontslag uit het ziekenhuis is het wenselijk dat u minimaal zelfstandig een stomazakje kunt verwisselen zodat u tijdig een (plotseling) vol zakje kunt vervangen.

Stomamateriaal

Eén of twee dagen voor uw ontslag bekijkt de verpleegkundige welke stomamaterialen u thuis nodig heeft. De verpleegkundige bestelt voor u een kleine voorraad van het materiaal dat op de afdeling wordt gebruikt. U heeft meestal voldoende materiaal tot het eerste polikliniekbezoek.  De volgende bestellingen kunt u in overleg met de thuiszorg of uw stomaverpleegkundige zelf doen. Op de polikliniek evalueert de stomaverpleegkundige tijdens de eerste controle het gebruikte materiaal met u. Ook bespreekt de stomaverpleegkundige met welk materiaal u wilt doorgaan.

Afspraak bij de stomaverpleegkundige

In de eerste periode na de operatie verandert er veel aan de stoma. Onder meer de grootte, kleur en productie ervan kunnen veranderen. Daarom is het goed om 1 tot 3 weken na ontslag uit het ziekenhuis een afspraak te maken bij de stomaverpleegkundige. Tijdens deze afspraak kan de stomaverpleegkundige uw vragen beantwoorden. Daarnaast bekijkt de verpleegkundige uw stoma, verwijdert eventuele hechtingen en beoordeelt de grootte van de mal die u hanteert voor uw stoma. Bij problemen met het opvangmateriaal of op uw verzoek, kunt u overstappen op ander opvangmateriaal.

Na uw opname blijft u over het algemeen onder controle bij uw behandelend arts. De afspraak met de stomaverpleegkundige wordt, indien mogelijk, gecombineerd met die van de arts. 

Het is raadzaam om in het eerste jaar een aantal keren de stomaverpleegkundige te bezoeken. U kunt altijd een aparte afspraak bij de stomaverpleegkundige maken om bepaalde zaken te bespreken of problemen bij de verzorging te laten beoordelen. In de loop van de jaren zijn er vaak diverse veranderingen op het gebied van stomazorg.

Direct naar