Ga direct naar inhoud

Mijn SKB voor kinderen

Sinds 1 juli 2020 is Mijn SKB ook beschikbaar voor kinderen jonger dan zestien jaar. Kinderen jonger dan zestien jaar die gebruik willen maken van Mijn SKB kunnen alleen inloggen als zij een persoonlijke DigiD hebben. Bent u ouder, pleegouder of verzorger met het wettelijk gezag over het kind, dan gelden de volgende maatregelen:

  • Uw kind is jonger dan twaalf jaar: u kunt inloggen bij Mijn SKB met de persoonlijke DigiD van uw kind.
  • Uw kind is tussen de twaalf en zestien jaar: er moet wederzijdse goedkeuring zijn. Uw kind kijkt en beslist mee.
  • Uw kind is ouder dan zestien jaar: hij of zij logt zelf in bij Mijn SKB met zijn of haar persoonlijke DigiD. U heeft dan geen recht op inzage in het medisch dossier van uw kind. Als u wel toegang wilt verkrijgen, is het noodzakelijk om een DigiD-machtiging aan te vragen.

 

Let op! Als (pleeg)ouder en verzorger bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van uw kind en daarmee de toegang tot Mijn SKB. Bij kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat dit onderling goed geregeld en afgestemd dient te zijn. Als uw kind zestien jaar wordt, moet de persoonlijke DigiD volledig overgedragen worden aan uw kind, waarbij ook het telefoonnummer van uw kind gekoppeld wordt.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van uw kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn SKB van uw kind te sluiten.

Direct naar