Ga direct naar inhoud

Mammasneldiagnostiek

Als uw huisarts het nodig vindt of als de uitslag van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker hier reden voor is, krijgt u een doorverwijzing naar het ziekenhuis voor een afspraak op de Mammapoli. Gelukkig is niet elke afwijking kwaadaardig.

Om u zo kort mogelijk in onzekerheid te laten, proberen we de diagnose zo snel mogelijk te stellen. Alle noodzakelijke onderzoeken worden in het algemeen op één dag uitgevoerd. Dit noemen we mammasneldiagnostiek. Naast de verschillende soorten behandelingen is de volgorde van behandelingen belangrijk. Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Wat u kunt verwachten
Allereerst heeft u een afspraak bij de polikliniek Chirurgie (route 4.6). Hier heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij stelt u allerlei vragen, onder andere over eventuele klachten, uw verdere gezondheid en medicijngebruik. Zij zal u ook lichamelijk onderzoeken en uitleg geven over het vervolg van de afspraken. 

Mammografie en echografie
Daarna meldt u zich voor het maken van een mammografie en echografie bij de afdeling Radiologie (6.2). Als het nodig is vindt er vervolgonderzoek plaats. Dit wordt bepaald aan de hand van de mammografie en echografie.

Punctie
Als er een afwijking wordt gevonden waarvan weefselonderzoek nodig is, kunnen we in de meeste gevallen direct een punctie nemen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als u bloedverdunners gebruikt, gebeurt de punctie mogelijk pas op een later tijdstip. Soms is de afwijking waar weefselonderzoek van moet plaatsvinden niet zichtbaar met de echo. In dat geval wordt een biopt onder mammografische controle genomen. Dit gebeurt in de middag.

Aanvullend onderzoek kan bestaan uit een echografie van de oksel en zo nodig een punctie in de oksel.

Uitslag
Na deze (vervolg)onderzoeken komt u weer terug op de polikliniek Chirurgie. De verpleegkundig specialist bespreekt de bevindingen van de onderzoeken met u. Als er bij u een punctie is gedaan krijgt u hiervan de eerstvolgende dinsdag of donderdag de uitslag.

Een enkele keer is de dag na de punctie al bekend of het om een goedaardige of kwaadaardige aandoening gaat. U kunt dan kiezen of u deze uitslag telefonisch of via beeldbellen wilt ontvangen. De verpleegkundig specialist kan op dat moment alleen vertellen of het goedaardig of kwaadaardig is. De complete uitslag is pas later bekend. Het materiaal van de punctie(s) wordt onderzocht onder de microscoop in het laboratorium Oost Nederland in Hengelo.

Direct naar