Ga direct naar inhoud

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten van het SKB zijn:

- Margot te Lintelo (BIG 19034366604)
- Ineke Tenkers (BIG 19035165804)

Afspraak maken
Een afspraak voor kinderfysiotherapie maakt u met het bureau Planning, telefoonnummer 0543 54 48 85. Het planbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij de behandeling worden de ouders nadrukkelijk betrokken. De kinderfysiotherapeuten van het SKB werken nauw samen met andere disciplines (zoals logopedie, ergotherapie, maatschappelijk werk, orthopedagoog) en specialisten als kinderarts en revalidatiearts.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Wanneer u een afspraak heeft met de kinderfysiotherapeut, vindt een intakegesprek plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt uw kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau te krijgen. Zij houdt daarbij rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

De resultaten van de observatie en het onderzoek worden met u en de verwijzer besproken en zonodig wordt een behandelplan opgesteld. Over het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut werkt zowel klinisch als poliklinisch.

Direct naar