Ga direct naar inhoud

Kijkje in de keuken: transferverpleegkundige

10 november 2020

Vaak is een ziekenhuisopname vooraf gepland, maar er zijn ook mensen die onverwacht via de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis terechtkomen. Hoe aangenaam we het verblijf ook maken, niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Mensen willen liefst zo snel mogelijk weer naar huis. De transferverpleegkundige regelt de zorg voor patiënten die na een ziekenhuisopname verdere verzorging of verpleging nodig hebben.

Wat iemand nodig heeft, verschilt per persoon. “Soms is hulp bij persoonlijke verzorging al voldoende, waarbij de patiënt geholpen wordt bij het wassen en aankleden”, vertelt transferverpleegkundige Martine Piek (BIG 39050489930). “In andere gevallen is ondersteuning met tijdelijk extra zorg wenselijk, zoals infuustherapie, wond- en katheterzorg of palliatieve zorg. We regelen dan ook de hulpmiddelen en de apparatuur die thuis nodig zijn. En het kan ook gaan om een aanvraag voor een verblijf in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of hospice.”

Rondje ziekenhuis

Iedere werkdag begint met een kop koffie en het doornemen van de dag. “Ons team heeft drie transferverpleegkundigen; Wilfried Spijkers (BIG 9014849030), Sanne ten Elshof (BIG 79913309830) en ik. Samen regelen we alle aanvragen voor nazorg. De ene dag begint heel rustig en eindigt heel hectisch, de andere dag juist andersom.”

Dagelijks krijgen de transferverpleegkundigen de aanmeldingen door vanuit de verpleegafdelingen, de poliklinieken en de Spoedeisende Hulp. “Sommige aanvragen gaan meteen door naar thuiszorgorganisaties. Halverwege de ochtend gaan we de verpleegafdelingen langs om met de collega’s daar te overleggen. We vragen hoe het met de patiënt gaat en of er bijzonderheden zijn waar we extra op moeten letten om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen”, vertelt Martine. Bovendien bezoeken de transferverpleegkundigen de poliklinieken en gaan bij de Spoedeisende Hulp (SEH) langs.

“Patiënten die binnenkomen bij de SEH hebben vaak een acute hulp- en zorgvraag. Het is dan prettig om contact te hebben met de familie. Zeker als het gaat om een verpleeghuisaanvraag waar veel regels bij komen kijken en mensen behoefte hebben aan informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Na onze ronde door het ziekenhuis nemen we contact op met (thuiszorg)organisaties en instellingen om te zien wat we voor de patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis kunnen betekenen.”

Dankbaar werk

Niet iedereen heeft zorg en ondersteuning nodig na een ziekenhuisopname. “Maar we hebben ook te maken met mensen die opgenomen worden met acute klachten en zeer slecht nieuws krijgen. Veel wat jongere senioren die een slecht bericht krijgen, willen heel graag naar huis”, vertelt Martine. “De verpleegkundige is aanspreekpunt en samen kijken we wat er mogelijk is binnen iemands gezinssituatie. In overleg met de thuiszorg regelen we zo goed mogelijke zorg thuis. Denk daar bij ook aan hulpmiddelen, zoals een hoog-laagbed of zuurstof. Samen met collega’s in het ziekenhuis en professionals van andere zorgorganisaties kunnen we echt iets betekenen voor mensen. Vaak is er al sprake van veel emotie bij de patiënt en zijn naasten. We kunnen mensen ondersteunen; we weten welke zorg er mogelijk is en weten de weg binnen de regelgeving. Om in samenspraak met elkaar de zorg te regelen, is heel dankbaar werk. Een bedankje voor onze inzet, ervaar ik als een groot compliment."

Martine Piek (BIG 39050489930) in gesprek met een ambulancemedewerkers

Martine Piek (39050489930) in gesprek met een ambulancemedewerker.

 
Direct naar