Ga direct naar inhoud

Inloggen bij Mijn SKB1. Klik op het paarse logo 'inloggen Mijn SKB' bovenaan deze pagina*

2. U komt op het DigiD inlogscherm. Klik op 'inloggen'

3. Kies voor de optie die voor u van toepassing is

4. Kiest u voor 'met de DigiD app'? Vul dan de code in die u in uw DigiD app ziet. Een instructie voor het inloggen met de DigiD app ziet u in onderstaande video

5. Kiest u voor 'met een controle via sms'? Vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U ontvangt een sms-code op uw telefoon. Deze vult u in op uw computer, laptop of tablet

6. U bent nu ingelogd in Mijn SKB


*U kunt alleen inloggen als u een DigiD met sms-functie heeft of de DigiD app. Heeft u geen DigiD code? U vraagt uw
DigiD zelf aan via www.digid.nl.

Vanaf 1 september: nieuwe versie van Mijn SKB

Met de nieuwe versie van Mijn SKB kunnen we op digitaal gebied nog meer dan in de oude versie. Eén van die zaken is dat we bijvoorbeeld de afspraakherinneringen kunnen sturen. Wilt u na 1 september de volgende stappen doorlopen?

Stap 1: Controleer uw gegevens
Na het inloggen, krijgt u de vraag of uw gegevens nog kloppen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw e-mailadres en uw adresgegevens. Klopt er iets niet? Dan kunt u dit heel gemakkelijk aanpassen in Mijn SKB.

Stap 2: Toestemming geven
Voor sommige zaken rondom uw behandeling hebben we toestemming van u nodig. We vragen u in Mijn SKB onder andere of uw huisarts mag meekijken in uw dossier en of we gegevens mogen delen met andere ziekenhuizen. Dat is bijvoorbeeld handig in het geval van een verhuizing. Dan kan het andere ziekenhuis uw dossier opvragen en hoeft u niet alles opnieuw te vertellen aan een andere arts. Ook kunt u in Mijn SKB toestemming geven om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken, waarmee we onze zorg kunnen verbeteren. Als u inlogt in Mijn SKB, kunt u toestemming geven. Meer informatie over toestemmingen kunt u lezen in de folder 'toestemming voor het digitaal uitwisselen van uw medische gegevens'.

Stap 3: Mogen wij per mail met u communiceren?
Met de nieuwe versie van MijnSKB kunnen we u onder meer een digitale afspraakherinnering sturen. Of een digitale vragenlijst klaarzetten voor uw aankomende behandeling. Voordat we via e-mail contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren, vragen we om uw toestemming. U kunt dit eenvoudig regelen in Mijn SKB. 

Heeft u hulp nodig bij deze stappen? Kom dan tijdens u eerstvolgende bezoek iets eerder naar het ziekenhuis, dan helpen we u graag! U kunt hiervoor terecht bij de receptie in de centrale hal of bij de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Video 'Inloggen met de DigiD app'

  

Direct naar