Ga direct naar inhoud

Identiteitsbewijs en burgerservicenummer (BSN)

Als u medische zorg krijgt, moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Daarom vragen wij u om bij elk bezoek een geldig ID-bewijs te laten zien. Zo weten we dat we de juiste patiënt en het juiste dossier voor ons hebben. De legitimatieplicht geldt voor iedereen en voor elke leeftijd. Hieronder vindt u meer informatie. Staat uw vraag er niet tussen? Onderaan deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden. Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • Paspoort
  • Identiteitsbewijs
  • Rijbewijs
  • Vreemdelingendocument

Identificatieplicht in de zorg voor kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht in de zorg houdt in dat iedereen die medische zorg ontvangt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Burgerservicenummer (BSN)

Alle zorgaanbieders dienen het burgerservicenummer (BSN) te vermelden bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. Het gebruik van het BSN in de zorg, maakt de zorg veiliger: de kans op fouten bij uitwisseling van patiëntgegevens is veel kleiner, persoonsverwisseling wordt voorkomen, het biedt een betere bescherming tegen identiteitsfraude en de kosten zijn eenvoudiger te declareren.

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en mag uitsluitend worden gebruikt als door de zorgaanbieder de identiteit van de patiënt is vastgesteld. Komt u voor het eerst in ons ziekenhuis? Dan moet u zich eerst inschrijven. Wij registreren dan uw BSN en andere belangrijke gegevens in de ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis en duurt ongeveer 15 minuten.

Identificatie in het SKB

Wij vragen u om bij elk bezoek een geldig ID-bewijs te laten zien. Dan weten we dat we de juiste patiënt en het juiste dossier voor ons hebben. Vanaf oktober 2019 gaan we helemaal over naar identificatie met een geldig ID-bewijs. De SKB-pas is dan niet meer nodig. U mag de SKB-pas doorknippen en weggooien.

Inschrijven als patiënt

Komt u voor het eerst in ons ziekenhuis? Dan moet u zich eerst inschrijven. Wij registreren dan uw burgerservicenummer (BSN) en andere belangrijke gegevens in de ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis en duurt ongeveer vijftien minuten.

Gegevens wijzigen

Wilt u een wijziging doorgeven in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging of ander telefoonnummer. Of een wijziging van uw huisarts of ziektekostenverzekeraar? Dit kunt u doorgeven bij de receptie in de centrale hal of via Mijn SKB.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt uw vragen stellen bij de receptie of bellen naar 0543 – 54 48 90.

Veelgestelde vragen over identificatie in het SKB

Wat is een geldig legitimatiebewijs?
add

Dat is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Kan ik mij ook legitimeren met andere documenten?
add

Nee. U kunt zich niet identificeren met:

  • Willekeurige pasjes en kaarten, zoals een OV-kaart, bromfietscertificaat, pinpas of zwemabonnement
  • Een verlopen identiteitsbewijs
  • Een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument
Waarom is legitimatie belangrijk?
add

Iedereen in Nederland die medische zorg krijgt, moet zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook in het SKB. De belangrijkste reden voor legitimatie is uw eigen veiligheid. Zo kunnen gegevens niet verwisseld worden met die van andere patiënten. Daarnaast kan de zorgverzekeraar er voor kiezen behandelingen niet te vergoeden als een patiënt zich niet heeft gelegitimeerd.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?
add
  • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument
  • Verzekeringspas en eventueel de verwijsbrief
  • Medicijnpaspoort: dit is een overzicht van uw geneesmiddelen. U kunt dit overzicht opvragen bij uw eigen apotheek.
Ik ben met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar ik heb geen ID-kaart bij me. Wat nu?
add

Aan iedereen die zorg nodig heeft, verlenen wij zorg. Het is wel belangrijk dat u de eerstvolgende keer uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis en uw verzekeringspas. Dit is namelijk ook belangrijk om uw ziektekosten te kunnen laten vergoeden.

Geldt de legitimatieplicht in het SKB ook voor kinderen?
add

Ja. Kinderen die zorg nodig hebben, hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig. Want iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Geldt de legitimatieplicht ook voor toeristen en vluchtelingen?
add

Ja. Vluchtelingen hebben een vreemdelingendocument waarmee zij zich kunnen legitimeren. Toeristen moeten hun paspoort of ander geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Ook voor hen geldt dat wanneer iemand met spoed zorg nodig heeft, wij altijd zorg verlenen. Ook als diegene geen legitimatiebewijs bij zich heeft.

Ik kom voor het eerst in het SKB. Moet ik me inschrijven?
add

Ja. Wij registeren dan uw burgerservicenummer (BSN) en andere belangrijke gegevens in de ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis en duurt ongeveer 15 minuten. Hiervoor moet u een geldig ID-bewijs meenemen.

Direct naar