Ga direct naar inhoud

Huisregels

In het ziekenhuis gelden de volgende gedragsregels voor alle medewerkers, bezoekers en patiënten

 • Heb respect voor elkaars gewoonten, waarden en normen en levensbeschouwing.
 • Als dit relevant is voor identificatie en het bieden van de juiste zorg, vragen wij patiënten en bezoekers om gezichtsbedekking af te doen. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek tussen patiënt en zorgprofessional.
 • Veroorzaak geen overlast aan andere patiënten, bezoekers en medewerkers.
 • Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.
 • In het ziekenhuis worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd.
 • Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Wat een ander ervaart, is de norm.
 • Ga zorgvuldig om met eigendommen van andere mensen en die van het ziekenhuis. Iedereen in het ziekenhuis blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
 • Steel geen spullen van een ander of van het ziekenhuis.
 • Het is niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen en/of wapens bij u te dragen of te hebben.
 • U mag geen alcohol en geen drugs gebruiken of onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Actievoeren, zowel politiek als maatschappelijk, is niet toegestaan in het ziekenhuis en/of het ziekenhuisterrein.

Richtlijnen voor het maken van film-, foto- en geluidsopnamen

Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnamen gelden de volgende richtlijnen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix:

 • Vraag altijd toestemming aan de personen die u fotografeert of filmt. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
 • Er mag geen privacygevoelige informatie op de foto of film staan. Denk hierbij aan een computerscherm dat aan staat, formulieren, etc.
 • Wilt u een selfie maken in ons ziekenhuis? Er mag niemand in beeld komen die dat niet wil of waaraan geen toestemming is gevraagd. Daarnaast mag u het onderzoek of de behandeling niet hinderen.
 • Als iemand weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnamen van die persoon maken. Ook van kinderen van anderen mag u geen foto- of filmopnamen maken zonder toestemming van de ouders.
 • Wilt u een geluidsopname maken, bijvoorbeeld van het consult met uw arts? Vraag dan aan de arts toestemming, voordat u de geluidsopname maakt.
 • Wilt u een beeldopname maken, bijvoorbeeld van het consult met uw arts? Dan bent u wettelijk verplicht om de arts hiervoor toestemming te vragen. De beeldopname mag niet zonder toestemming van de arts openbaar gemaakt worden. Als blijkt dat er beeldopnames zijn gemaakt in de spreekkamer, of als deze opnames openbaar zijn gemaakt kan de arts daarvan aangifte doen bij de politie. Daarnaast mag een arts zijn toestemming voor openbaarmaking op elk moment weer intrekken, waarna de beeldopname van openbare bronnen moet worden verwijderd.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 • Foto-, film- en geluidsopnamen zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet gepubliceerd. Opnamen bedoeld voor externe publicatie (t.b.v. verspreiding aan anderen), mogen alleen gemaakt worden met toestemming van zowel de persoon op de beeld- of geluidsopname èn de afdeling Marketing & Communicatie van het SKB. De afdeling is te bereiken via communicatie@skbwinterswijk.nl.

Voor social media gelden specifieke richtlijnen

 • U mag uiteraard via social media uw mening over het Streekziekenhuis Koningin Beatrix delen. U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnamen die u in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die in beeld is of waarvan u de geluidsopname heeft gemaakt.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand verzoekt om een foto, filmpje of geluidsopname te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan schaden.
Direct naar