Ga direct naar inhoud

Het SKB en MST gaan weer samenwerken op het gebied van poliklinische vaatchirurgie

29 januari 2021

Gepubliceerd op: 29 januari 2021

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gaat weer zo spoedig mogelijk samenwerken met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede op het gebied van de poliklinische vaatchirurgie. Daarnaast maakt het SKB afspraken met het MST over de beschikbaarheid van gespecialiseerde chirurgie in de avond, nacht en weekenden. Dit heeft de Raad van Bestuur van het SKB afgelopen week besloten met instemming van de Raad van Toezicht. “Met deze samenwerking kunnen wij patiënten uit de Oost-Achterhoek, nu en in de toekomst, goede kwaliteit van zorg bieden”, aldus bestuurder Marja Weijers. Dit betekent dat de samenwerking met de vakgroep chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis niet wordt voortgezet.

Vanuit de beroepsvereniging worden er landelijk strenge kwaliteitseisen gesteld aan de vaatchirurgische zorg. Onder andere met betrekking tot de beschikbaarheid van deze zorg in de avond, nacht en weekenden. Het belangrijkste uitgangspunt voor het SKB blijft dat patiënten in de Oost-Achterhoek moeten kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van kwalitatief goede zorg. Binnen de samenwerking met de vakgroep chirurgie van het Slingeland Ziekenhuis is dit nu niet mogelijk.

"De samenwerking met de vakgroep chirurgie van het MST is een logische keuze", aldus bestuurder Marja Weijers. "Hierdoor kunnen wij kwaliteit van zorg blijven bieden aan onze patiënten. Voor de bestuurlijke fusie met het Slingeland Ziekenhuis heeft het SKB onder meer op het gebied van vaatchirurgie tot volle tevredenheid samengewerkt met het MST. Daarnaast kiest het grootste deel van de patiënten in onze regio naar tevredenheid voor verwijzing naar het MST als zorg in een topklinisch ziekenhuis nodig is. Daar sluiten wij als SKB graag bij aan en kiezen voor de beste behandelmogelijkheden voor de patiënt. Zo kunnen wij kwalitatieve en veilige zorg dichtbij organiseren en verder weg als het nodig is."

Voor patiënten betekent dit dat zij op de poli chirurgie in het SKB een vaatchirurg van het MST zullen zien. Als een operatie nodig is op het gebied van vaatchirurgie, dan worden zij verwezen naar het MST in Enschede. Patiënten hebben uiteraard een vrije keuze en kunnen, als zij dat willen, bijvoorbeeld ook naar het Slingeland Ziekenhuis worden verwezen. Zodra bekend is wanneer de samenwerking met het MST start, worden patiënten daar tijdig over geïnformeerd.

Daarnaast werkt het SKB binnen het Regionaal Orgaan Acute Zorg Twente en Oost-Achterhoek (ROAZ Euregio), intensief samen met o.a. het MST. Bijvoorbeeld op het gebied van coronazorg en acute zorg. Op andere gebieden blijft het SKB met het Slingeland Ziekenhuis samenwerken, onder meer op het gebied van reumatologie en orthopedie. Ook voor maag-, darm-, en leverzorg en microbiologie zijn afspraken gemaakt met als doel de beste zorg voor patiënten te blijven bieden. Binnen de Achterhoek zijn diverse initiatieven op het gebied van gezondheid waar het SKB actief aan deelneemt. Zoals de thematafel "de Gezondste Regio" en het informatieberaad van de 8RHK Board. Het SKB beschouwt het als vanzelfsprekend en noodzakelijk om hierin met alle partijen, die onderdeel zijn van de 8RHK Board, samen op te trekken. Het Slingeland Ziekenhuis is als collega-ziekenhuis hierin een belangrijke partner.

Direct naar