Ga direct naar inhoud

Geestelijke zorg

Algemene informatie
Patiëntenfolders

Geestelijke zorg add

Als u naar het ziekenhuis moet voor opname of een afspraak bij de poli, kan dat veel vragen en gevoelens bij u oproepen. Vragen over uw eigen leven en zorgen om mensen met wie u verbonden bent. Soms helpt het om daarover met iemand te praten. Voor een luisterend oor en een gesprek kunt u bij de Geestelijk Verzorger terecht. Zij helpt u om de zaken die u bezig houden op een rijtje te zetten. De Geestelijk Verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt naar wat van waarde is en wat betekenis geeft aan uw leven. Samen probeert u antwoorden te vinden op vragen die voor u belangrijk zijn. De Geestelijk Verzorgers van het SKB zijn:

  • Gerrie Slütter
  • Henri Knol


De Geestelijk Verzorgers zijn er voor alle patiënten en hun naasten, ongeacht achtergrond, godsdienst of levensbeschouwing. Als u dat wenst, helpen zij ook om contact op te nemen met uw eigen predikant, pastor of contactpersoon van uw eigen levensbeschouwing. U kunt zelf een afspraak maken met de Geestelijk Verzorgers of dit via de verpleegkundige aanvragen.

Ziekenzalving of ziekenzegening add

Als u of uw naaste een Katholieke achtergrond heeft en een ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u dit rechtstreeks vragen in uw eigen parochie. Ook kan de verpleegkundige dit via de receptie regelen en de Geestelijk Verzorger kan ook contact voor u opnemen met uw parochie. Als er geen priester beschikbaar is, kunnen de Geestelijk Verzorgers een ziekenzegening geven. Als u een andere levensovertuiging heeft, maar behoefte heeft aan een ritueel rond het levenseinde zullen de Geestelijk Verzorgers met u zoeken naar een passende vorm.

Stiltecentrum add

Op de begane grond, naast de lift A0 is een stiltecentrum. Volg route 1.1 om bij het stiltecentrum te komen. Daar kunt u even alleen zijn of tot rust komen. In het stiltecentrum is een gedenkplek: de vlinderwand. Deze plek is voor ouders die in het ziekenhuis in de zwangerschap of tijdens de bevalling een kindje hebben verloren. Zij kunnen op deze wand een vlindertje hangen met de naam, geboorte- en sterfdatum van hun kindje. Dit wordt aangeboden via de kraamafdeling. Het stiltecentrum is altijd open.

Willem Hart voor levensvragen add

Willem Hart is een organisatie met geestelijk verzorgers. Zij zijn beschikbaar om mensen in de thuissituatie te ondersteunen. U vindt meer informatie op de website www.willemlevensvragen.nl

Netwerk palliatieve zorg add

Op de website www.netwerkpalliatievezorg.nl vindt u informatie over palliatieve zorg. Hier vindt u ook activiteiten, bijvoorbeeld van Café Doodgewoon.

Praktische informatie
0543 54 44 11
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Direct naar