Ga direct naar inhoud

Ergotherapie

Algemene informatie
Patiëntenfolders

Wat is ergotherapie? add

Ergotherapie richt zich vooral op zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse handelingen. Door een ziekte of ongeval kunnen activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren opeens lastig zijn, niet lukken of heel veel moeite kosten.

Onder dagelijkse handelingen verstaan we in de ergotherapie:
o zelfredzaamheid (bv. wassen, aankleden, eten)
o verplaatsen (bv. lopen, fietsen)
o productiviteit (bv. werken, huishouden)
o vrije tijd (bv. hobby's, sociale contacten)

De ergotherapeut kan iemand een handeling opnieuw aanleren of op een andere manier leren uitvoeren, eventueel met hulpmiddelen en aanpassingen. Dat doen ze op een manier die aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt. De ergotherapeuten oefenen dit niet alleen in het ziekenhuis (klinisch en poliklinisch), maar ook bij de patiënten thuis. Daarnaast worden behandelingen aangeboden in revalidatie dagbehandeling (RDB).
Het werkterrein van de vier ergotherapeuten van het SKB is heel uitgebreid. Ze begeleiden kinderen met een lichte beperking of een licht motorische achterstand, patiënten met neurologische of orthopedische klachten en patiënten met hand- of peesletsel. Neurologische klachten treden op na een CVA, bij Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson. Orthopedische klachten ontstaan onder andere bij reuma en chronische pijn aan het bewegingsapparaat.
De nadruk ligt op het opnieuw aanleren van vaardigheden, al dan niet met gebruik maken van hulpmiddelen, zodat patiënten weer naar tevredenheid die dingen kunnen doen die belangrijk voor ze zijn. Er wordt niet alleen gekeken naar de ziekte of beperking, maar naar de hele persoon. Dit noemen we de holistische mensvisie. Een probleem of beperking staat nooit op zichzelf.


Tijdens het eerste gesprek met een patiënt bespreekt de ergotherapeut heel uitgebreid welke problemen hij en zijn familie ondervinden in het dagelijkse leven. Op basis van die analyse stelt de ergotherapeut in samenspraak met de patiënt een behandelplan op. En om ervoor te zorgen dat patiënten weer zo goed mogelijk kunnen functioneren, worden als dat nodig is ook andere disciplines en zorginstellingen bij het traject betrokken.


Patiënten kunnen via een medisch specialist van het SKB een verwijzing krijgen naar een ergotherapeut. Het SKB beschikt op de polikliniek revalidatie over een complete oefenruimte. Er is een keuken met een hoog/laag aanrecht, een speciale kinderruimte, een handenruimte met spalkenbad, een badkamer met douche, een slaapkamer en tuin. Er is een scootmobiel, zodat patiënten hier kunnen leren hoe ze moeten rijden. In het ziekenhuis bereiden de ergotherapeuten patiënten voor op hun leven thuis.

 

 

Team Ergotherapie add

Dit zijn wij, de enthousiaste ergotherapeuten van het SKB:

 • Joanne Adema
 • Sanne Brandenburg
 • Marieke Heister
 • Marion Straten
 • Irene Zwiers


De specialisaties van de ergotherapeuten zijn:

 • Neurorevalidatie
 • Handtherapie
 • Revalidatie bij chronische pijn
 • Geriatrie
 • Werkplekonderzoek
 • Sensorische integratietherapie (kind en volwassenen)
 • Oncologische revalidatie
 • Handtherapie
 • Arbeid

 

Alle ergotherapeuten werken klinisch, poliklinisch en in de eerstelijnszorg (EEE). Wij nemen deel aan diverse regionale en landelijke werkgroepen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de ergotherapie en de gezondheidszorg. Alle behandelingen volgen de nieuwste inzichten en richtlijnen. Alle ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Afspraak maken bij de poli Ergotherapie add

Een afspraak voor ergotherapie maakt u met het bureau planning, telefoonnummer 0543 - 54 48 85. Het planbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De ergotherapeuten zijn op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 0543 - 54 46 33.

Lees hier meer over het maken van een afspraak.

Indien u vragen heeft over uw afspraak of deze wilt verzetten kunt u contact opnemen met het secretariaat revalidatie: 0543-54 42 55

Verwijzingen en vergoedingen add

In het SKB behandelen de ergotherapeuten uitsluitend op verwijzing van een intern specialist (niet op verwijzing van een huisarts).
De behandeling door een ergotherapeut in de eerstelijnszorg (EEE) wordt vergoed uit de basisverzekering, waarbij een maximum van 10 uur per kalenderjaar geldt (dit gaat in eerste instantie van het eigen risico af). Wanneer de behandeling binnen een multidisciplinair revalidatietraject (PRB) plaatsvindt verloopt de vergoeding vanuit een andere stroom in de basisverzekering en geldt hiervoor niet uw eigen risico.

Praktische informatie
Route: 3.3
0543 54 48 85
Direct naar