Ga direct naar inhoud

E-consult

Gepubliceerd op: 28 april 2021

Vanwege het coronavirus vinden er steeds meer afspraken met uw medisch specialist op afstand plaats, bijvoorbeeld via de telefoon, e-mail, Mijn SKB of via beeldbellen. Deze afspraken worden e-consults genoemd. Een e-consult is vergelijkbaar met een fysiek eerste- of herhaalconsult. Een e-consult in de DBC weegt net zo zwaar als een fysiek consult.

Opgestelde eisen Nederlandse Zorgautoriteit

Een e-consult moet voldoen aan opgestelde eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een e-consult moet goed gedocumenteerd in uw medisch dossier staan, een beleidsmatig karakter hebben (niet alleen het doorgeven van een uitslag) en vergelijkbaar zijn qua tijdsbesteding met een fysiek eerste- of herhaalconsult. De controle op naleving van deze eisen wordt uitgevoerd door Diagnose Behandel Combinatie (DBC) adviseurs van ons ziekenhuis, in afstemming met de zorgverzekeraars.

Direct naar