Ga direct naar inhoud

Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Meestal is sprake van geheugenstoornissen, maar alléén geheugenstoornissen maken iemand nog niet dement, daarvoor moet meer aan de hand zijn. Het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen en stemmingswisselingen kunnen optreden. We spreken pas van dementie als deze problemen gezamenlijk optreden en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren.

Oorzaak

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn: vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Sommige vormen zijn zeer zeldzaam, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Er zijn meer dan zestig verschillende oorzaken van dementie bekend.

Poli geriatrie bij geheugenklachten

Op de poli geriatrie van het SKB kunt u terecht wanneer er problemen zijn met het geestelijk functioneren. Eerst vindt een gesprek met patiënt en de familie plaats, waarna een aantal testen wordt uitgevoerd, waaronder: bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en screenend cognitief onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen zal worden besloten of, en zo ja welk, aanvullend onderzoek nodig is, zoals een CT-scan van het hoofd of uitgebreider cognitief onderzoek.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl.

Direct naar