Ga direct naar inhoud

Delier

Wat is een delier?

Een delirium (delier) staat voor een acute verwardheid en een veranderd bewustzijn. Het is een ernstig syndroom en soms een gevolg van een lichamelijke aandoening, maar vaker wordt een oorzaak niet gevonden. Het komt veel voor: bij de in het ziekenhuis opgenomen patiënten, ligt het percentage tussen de 10% en 40%. Bij (opgenomen) kankerpatiënten wordt het aantal patiënten met een delier geschat op 25%. De kans op het ontwikkelen van een delier na een operatie wordt geschat op 40%-50%. Een delier treedt dan met name op bij heupfracturen. Een delier herkennen is niet altijd gemakkelijk, zowel buiten het ziekenhuis als in het ziekenhuis, wordt een delier weleens gemist.

Verschijnselen

Iemand met een delier heeft  vaak een aantal van de volgende verschijnselen:

  • Een verminderd besef van de omgeving
  • Een verminderd concentratievermogen
  • Onsamenhangend denken en spreken
  • Wisselende geheugenstoornissen,  bijvoorbeeld gedesoriënteerd zijn, niet weten welke dag het is of niet weten waar men is
  • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
  • Bekenden niet meer herkennen
  • Onrustig of juist apathisch zijn
  • Verstoord slaap-waakritme


Een klinisch geriater is onder andere opgeleid om het delier te herkennen, te behandelen en collega’s in het veld te ondersteunen.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl. 

Direct naar