Ga direct naar inhoud

De stappen die we zetten

Voor duurzame en toekomstbestendige zorg zetten we in op het realiseren van de best passende zorg voor elke patiënt, digitalisering van zorg en samenwerking met andere (zorg)organisaties. Dit zijn de bouwstenen voor vernieuwing die zorg dichterbij brengen en bijdragen aan de beste zorg voor inwoners van de Oost-Achterhoek. Denk daarbij aan voorbeelden als beeldbellen met de arts, apps voor het monitoren van gezondheid vanuit huis en laagdrempelig contact tussen patiënten en zorgverleners. 

Vernieuwing van zorg vraagt ook om ontwikkeling van onze organisatie. Zo richten we ons op het verder versterken van de spoedeisende hulp, IC en verloskunde, in samenwerking met partners. Zo blijft deze zorg 24/7 beschikbaar in de Oost-Achterhoek en voldoet het aan alle kwaliteitsnormen. Verder zetten we ons maximaal in voor goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Werkplezier, leren en ontwikkelen zijn daarbij belangrijk. Ook hierbij werken we samen met partners in de regio en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van personeel voor werken en leren en gezamenlijke arrangementen  voor werkgelegenheid.  

Aansluiten bij visie Gezondste Regio

Met ons plan spelen we in op de uitdagingen van de zorg. Onderzoek van onder andere het RIVM laat zien dat er in de Achterhoek steeds meer 70-plussers en chronisch zieken zijn en juist minder zorgmedewerkers en informele hulp. Ook sluiten we hiermee aan bij de ambities en regiovisie ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’ van Thematafel ‘De Gezondste Regio’ in de Achterhoek en het Regiobeeld 2030 zoals in 2020 door Menzis en de regio zijn opgesteld.

Samen uitwerken

Het plan is tot stand gekomen met input van medewerkers en partners van het SKB. De komende jaren werken we stap voor stap aan het realiseren van de plannen. Dit doen we samen met medewerkers, patiënten en partners in ons netwerk. Vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige zorg en vernieuwing van zorg alleen samen gerealiseerd kan worden. Daarbij willen we zijn zoals een goede naober; er voor elkaar zijn als dit nodig is en samen optrekken.

Direct naar