Ga direct naar inhoud

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad SKB vertegenwoordigt de belangen van patiënten en hun naasten. Daarnaast draagt de Cliëntenraad bij aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan de inwoners van de Achterhoek onderschrijft de Cliëntenraad het uitgangspunt dat de tweedelijnszorg zoveel mogelijk moet worden aangeboden in de regio zelf. ‘In de Achterhoek als het kan, alleen daarbuiten als het moet.’

Gevraagd en ongevraagd advies

Met de invoering van een nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ 2020) is de inbreng van een cliëntenraad toegenomen. De Cliëntenraad SKB adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis gevraagd en ook ongevraagd. In bepaalde situaties is het advies of voorstel van de Cliëntenraad SKB bindend voor de Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB.

Informatievoorziening

De Cliëntenraad van het SKB informeert patiënten periodiek over haar activiteiten en behaalde resultaten. De bestuurder houdt de cliëntenraad voortdurend op de hoogte zodat zij hun taken kunnen uitvoeren. Toch blijft de input van cliënten, patiënten en hun naasten onmisbaar als bron van informatie. 

In het kader van onze voortdurende inspanningen voor een betere informatievoorziening willen we ook graag uw directe input ontvangen. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan ons SKB Panel. Als lid van het SKB panel kunt u meedenken over verschillende onderwerpen zoals nieuwe ontwikkelingen, medische zorg, het ziekenhuisgebouw of andere zaken die voor u belangrijk kunnen zijn. Meld u aan als panellid.

Activiteiten

o    2022

o    2021

Jaarverslag

o    2022

Contact

Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de cliëntenraad SKB via: clientenraad@skbwinterswijk.nl. 

SKB Panel 

In ons jaarverslag van 2022 was te lezen dat de Cliëntenraad plannen had om een panel voor het SKB op te zetten. Een panel voor iedereen die zich betrokken voelt bij het SKB. We zijn erin geslaagd om nog voor de zomervakantie van 2023 een panel te starten en de eerste enquête te versturen.

In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met een wervingscampagne, die bijna driehonderd panelleden heeft opgeleverd. We streven ernaar om minimaal vijfhonderd panelleden te werven. Hoe meer panelleden, hoe meer inzicht in wat er leeft onder onze inwoners in de regio.

De eerste enquête ging over vragen over communicatie vanuit het SKB en de herkenbaarheid van de Cliëntenraad en hun werkwijze. Panelleden konden ook opmerkingen of ideeën delen, wat waardevolle informatie opleverde voor de Cliëntenraad.

Uit de enquête kwamen enkele aandachtspunten naar voren, zoals: parkeren, de hoeveelheid auto's voor de hoofdingang, lange wachttijden op de poliklinieken en in de apotheek en de ondersteuning bij digitalisering aan ouderen en laaggeletterden. Deze opmerkingen worden meegenomen in de gesprekken met de bestuurder en het management. Digitalisering is een speerpunt voor de Cliëntenraad, waarvoor regelmatig gesprekken worden gevoerd met de betrokken managers om ervoor te zorgen dat iedereen goed en zorgvuldig wordt geïnformeerd.

Er kwam veel nuttige input vanuit het panel. Een veel genoemd punt was de zorg over het behoud van het SKB in de toekomst. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en volgt het op de voet. Bekijk de resultaten van het SKB panel hier.

Gerdien Sigger 

Sanne Bruntink 

René Beunk

Jopie van Rossum 

Annefieke Booij

Direct naar