A A A

Cliëntenraad

De Cliëntenraad SKB vertegenwoordigt de belangen van de cliënten en patiënten en hun verwanten. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening. De Cliëntenraad van het ziekenhuis is mede de Cliëntenraad van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), waarin de medisch specialisten van het SKB zijn verenigd.

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan de inwoners van de Achterhoek onderschrijft de Cliëntenraad uitgangspunt dat de tweedelijnszorg zoveel mogelijk moet worden aangeboden in de regio zelf. ‘In de Achterhoek als het kan, alleen daarbuiten als het moet.’

Gevraagd en ongevraagd advies

Met de invoering van een nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ 2020) is de inbreng van een cliëntenraad toegenomen. De raad adviseert de staf van het ziekenhuis en kan dit gevraagd of ongevraagd doen. In een aantal zaken is een advies of voorstel van de Cliëntenraad SKB bindend voor de Raad van Bestuur (de dagelijkse leiding van het ziekenhuis) en het bestuur van het MSB.

Informatievoorziening

De Cliëntenraad speelt onder andere een rol in de informatievoorziening aan de cliënten en patiënten in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB moeten de Cliëntenraad voorzien van alle benodigde informatie, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Directe informatie van cliënten en patiënten en hun verwanten blijft echter een belangrijke bron van informatie voor de Cliëntenraad. Voor vragen en voorstellen kunnen de leden van de Cliëntenraad telefonisch of via mail worden benaderd. De Cliëntenraad SKB informeert cliënten en patiënten regelmatig over de werkzaamheden en resultaten van de Cliëntenraad.

Leden Cliëntenraad SKB

De Cliëntenraad van het SKB bestaat uit:

  • Jim Boester uit Eibergen (voorzitter)
  • Raymund Roos uit Kotten (plaatsvervangend voorzitter)
  • Joanne Ellenkamp uit Ratum (secretaris)
  • Johan Winkelhorst uit Winterswijk
  • René Beunk uit Neede
  • Jopie van Rossum uit Winterswijk

De Cliëntenraad stelt zich graag aan u voor. 

Contact

Via onderstaand e-mailadres en telefoonnummers kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad SKB:


Cliëntenraad SKB
V.l.n.r. Joanne Ellekamp, Jim Boester, Jopie van Rossum, René Buenk, Johan Winkelhorst en Raymund Roos.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij