Ga direct naar inhoud

Chemotherapie

Dit is een behandeling met medicijnen die erop gericht is om het proces van celdeling stop te zetten. Alle delende cellen, dus ook normale cellen, worden bij deze behandeling getroffen. De kankercellen worden vooral getroffen, omdat deze zich relatief sneller delen. Er zijn verschillende soorten medicijnen, elk met een eigen werking.

Chemotherapie kan op verschillende manieren worden toegediend, maar bij borstkanker meestal per infuus. De toediening van chemotherapie kan zowel vóór de operatie als na de operatie plaatsvinden. Als de chemotherapie vóór de operatie gegeven wordt, wordt het bijvoorbeeld ingezet om de tumor eerst kleiner te krijgen. De chemotherapie vindt plaats in het SKB. Alleen als u chemotherapie krijgt, ontvangt u van uw arts en een oncologieverpleegkundige verdere informatie hierover.

Direct naar