Ga direct naar inhoud

Astma bij kinderen

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking vernauwen de luchtwegen en worden ze gevoelig voor prikkels. Bepaalde stoffen of lichamelijke inspanning kan een astma-aanval veroorzaken. Kinderen kunnen de volgende klachten hebben:

  • hoorbare ademhaling
  • (nachtelijk) hoesten
  • kortademigheid
  • benauwdheid


De diagnose astma is bij kinderen tot zes jaar vaak moeilijk te stellen. Klachten die op astma lijken kunnen ook een andere oorzaak hebben. De huisarts of kinderarts kan bij luchtwegproblemen de diagnose stellen en uw kind behandelen met medicijnen.

Afspraak maken 

De kinderarts zal in het kader van de behandeling medicatie voorschrijven en u verwijzen naar de kinderlongverpleegkundige. De behandeling bij astma kan ingrijpend zijn en soms om aanpassingen vragen in de dagelijkse leefomstandigheden van u en uw kind. Bij de kinderlongverpleegkundige kunt u terecht met al uw vragen. Zij is gespecialiseerd in luchtwegproblemen en astma. Zij zal u informeren over het ziektebeeld, de medicatie en andere zaken die samenhangen met astma. De kinderarts en de kinderlongverpleegkundige hebben met regelmaat overleg om de zorg voor uw kind goed op elkaar af te stemmen.

Uw eerste afspraak met de kinderlongverpleegkundige kunt u via de secretaresse van de polikliniek Kindergeneeskunde maken. U krijgt minimaal twee afspraken met de kinderlongverpleegkundige. Of daarna nog een afspraak nodig is, hangt af van de noodzaak en uw eigen behoefte of die van uw kind. Ook is telefonisch overleg mogelijk.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op de afspraak te komen, is het belangrijk dat u aan de volgende zaken denkt:

  • Als uw kind inhalatiemedicijnen of andere medicatie heeft, wilt u deze dan meenemen naar uw afspraak.
  • Heeft u of uw kind al vragen over astma of luchtwegproblemen, dan kunt u deze thuis opschrijven en meenemen naar uw afspraak.
Direct naar