Ga direct naar inhoud

Activiteiten Cliëntenraad 2022

Gepubliceerd op: 22 juli 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat de Cliëntenraad (CR) van het SKB aan de slag ging. De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. Alles wordt gedaan om het ziekenhuis nog sterker op de kaart te zetten. De CR volgt alle ontwikkelingen op de voet, daartoe in de gelegenheid gesteld door de Raad van Bestuur (RvB). In een vroeg stadium wordt de CR al betrokken bij ontwikkelingen die in het belang van de cliënt zijn. Hierdoor was het ook mogelijk de RvB tijdig te voorzien van advies. In een aantal situaties droeg dit ertoe bij dat plannen zijn bijgesteld.

Beleidsplan 2022-2024

De leidraad voor het werk van de CR vormt het beleidsplan 2022-2024. Hoog op de agenda staat het realiseren van een patiëntenpanel. Zoals het er nu voorstaat zal een dergelijk panel rond maart/april een feit zijn. Het is nu vooral zaak voldoende panelleden te vinden. Aan de hand van peilingen verwacht de CR een beter beeld te krijgen van wat er leeft en speelt onder de cliënten. De toenemende digitalisering binnen het SKB vormt de kern van de eerste peiling. De CR vindt dat digitalisering een goede zaak is en in het belang van de cliënt, maar dit mag niet ten koste gaan van cliënten met een taalachterstand of minder ervaring op digitaal gebied.

Enige tijd geleden besloot de Medisch Specialistische Coöperatie (MSC) zich toch aan te sluiten bij de bestaande Clientenraad. Aanvankelijk vreesde men dat de vorming van één cliëntenraad zou leiden tot belangenverstrengeling. De MSC en de huidige Clientenraad bespreken sinds enkele weken op welke wijze de nieuwe Clientenraad wordt vormgegeven. 

Poli van de toekomst

De CR stemde in met het visie document “Poli van de toekomst” die tot een meer patiëntengerichte polikliniek moet leiden. De leden van de CR zijn enthousiast over dit initiatief. Aan een goed en vooral actueel elektronisch patiëntendossier hecht de CR veel belang.

Er zijn gesprekken geweest tussen de RvB en enkele andere organisaties, waaronder de zorgorganisatie Marga Klompé. De CR meent dat een vorm van samenwerking in het belang is van de cliënten. De RvB wordt dan ook door de CR geadviseerd over te gaan tot samenwerking met Marga Klompé. Tevens is het de bedoeling, dat er begin van het nieuwe jaar weer een dialysecentrum wordt opgestart.

Vriesverse maaltijden

Een positief advies gaf de CR over het besluit, om met ingang van januari over te stappen naar vriesverse maaltijden voor alle patiënten. Een delegatie, met onder meer een lid van de CR, bracht een bezoek aan de Sensire locatie De Lunetten waar men al veel ervaring heeft met deze maaltijden. Ter plaatse zag de delegatie dat de vriesverse maaltijden een zeer goed alternatief zijn voor de huidige maaltijden.

Parkeerbeleid

De Clientenraad heeft ingestemd met het nieuwe parkeerbeleid. De CR vindt het ongewenst dat patiënten en begeleiders van de SEH en de huisartsenpost naar de hoofdingang  moeten lopen om een uitrijdkaart te halen. Het advies van de CR om deze patiënten de gelegenheid te geven bij de balie van de SEH een uitrijdkaart te halen is door de RvB overgenomen. 

In het SKB zijn meerdere nieuwe Clustermanagers aan de slag gegaan. Met het merendeel heeft de CR inmiddels een gesprek gehad. Deze gesprekken en die met bestuurder Inge de Wit zorgen ervoor dat de CR voortdurend op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in het SKB. 

Leden Cliëntenraad

De samenstelling van de CR is de afgelopen drie maanden niet veranderd. De CR bestaat uit Jim Boester (voorzitter), Gerdien Sigger (vicevoorzitter en secretaris), René Beunk, Jopie van Rossum, Johan Winkelhorst en Sanne Bruntink. De raad zoekt nog naar een zevende lid. Als jij je betrokken voelt bij het SKB en voor de belangen van de patiënten van het SKB staat, roepen wij je op te solliciteren. Stuur dan je motivatie en cv o.v.v Vacature Clientenraad naar : bestuurssecretariaat@skbwinterswijk.nl

Direct naar