Ga direct naar inhoud

Activiteiten Cliëntenraad 2022

Gepubliceerd op: 22 juli 2022

De Cliëntenraad (CR) heeft een bewogen halfjaar achter de rug met zowel hoogte- als dieptepunten. Het absolute dieptepunt was het overlijden van Joanne Ellenkamp. Ondanks haar zwakke gezondheid heeft zij zich vanaf het begin ingezet voor de belangen van de clienten van het SKB. Als leden van de CR zijn we dankbaar de gelegenheid te hebben gehad met haar samen te werken.

Met de komst van Inge de Wit als opvolgster van Marja Weijers in de Raad van Bestuur zijn veel ontwikkelingen in het SKB in gang gezet om het SKB nog sterker op de kaart te zetten. De CR heeft meegedacht over de plannen voor de toekomst en hier en daar wijzigingen aangedragen. Regelmatig zijn adviezen overgenomen. Een teken dat de Raad van Bestuur de inbreng van de CR op prijs stelt. Het is de CR duidelijk geworden dat het patiëntenbelang voor de huidige Raad van Bestuur centraal staat bij alle ontwikkelingen en ombuigingen.

Speciale aandacht heeft de CR steeds gehad voor de wachtlijsten. Ons is gebleken dat het SKB het wat betreft de wachttijden zeker niet slecht doet in vergelijking met andere ziekenhuizen. Hier en daar moeten cliënten naar mening van de CR te lang wachten voordat zij kunnen worden geholpen. Er wordt echter alles aan gedaan om ook deze wachttijden te verkorten.

De CR heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2022 – 2024. Er zijn enkele punten in dit plan opgenomen waaraan zij de komende periode extra aandacht zal schenken. Zeer hoog op de agenda staat de realisering van een patiëntenpanel. Dit panel zal worden opgezet door de CR in samenwerking met het SKB. Aan de hand van peilingen onder de cliënten verwachten het SKB en de CR een goed beeld te krijgen wat er leeft en speelt onder de cliënten en waar dingen anders en beter kunnen worden aangepakt om de zorg te verbeteren. Het is de bedoeling dat het patiëntenpanel voor het eind van dit jaar is gerealiseerd. Om een cliënten panel goed te laten functioneren zijn zeker enkele honderden inwoners in het verzorgingsgebied van het SKB nodig. Leden van de CR hebben zich in andere ziekenhuizen laten informeren hoe deze een patiëntenpanel hebben opgezet en of deze naar wens functioneert.

In de komende periode zal er het een en ander veranderen wat betreft de digitalisering. Vanaf het begin heeft de CR, daarin overigens gesteund door de bestuurders, er op gehamerd dat de kwaliteit en zorg niet te lijden mogen hebben onder deze ontwikkelingen. Het ziekenhuis moet altijd bereikbaar zijn voor iedereen, dus ook voor cliënten met een taalachterstand of geen of minder ervaring op digitaal gebied.

In het afgelopen halfjaar heeft de CR meer aansluiting gezocht bij andere gremia binnen het SKB. Op deze wijze kan de CR vanaf het begin nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig ingrijpen in het belang van de cliënt. 

Daar waar de Raad van Bestuur zoekt naar een intensievere samenwerking met onder meer de zorginstelling Marga Klompe houdt de CR zich al enige tijd bezig met het opbouwen van een groot netwerk. Er worden contacten gelegd met andere organisaties in de zorg om van elkaar te leren en informatie uit te wisselen.

Enkele maanden geleden is de CR aangevuld met Sanne Bruntink. Haar komst betekent een welkome verjonging van de raad. Er loopt nog een sollicitatie procedure voor nog een lid.

Direct naar