Ga direct naar inhoud

Activiteiten Cliëntenraad 2021

Gepubliceerd op: 07 januari 2022

Het is alweer een jaar geleden dat de Cliëntenraad (CR) van het SKB aan de slag is gegaan. Om goed te functioneren heeft de CR veel gesprekken gevoerd met andere partijen in het SKB, zoals de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de nieuwe clustermanagers en anderen.

Verbetering van de patiëntenzorg

Er is een huishoudelijk reglement opgesteld en een werkplan voor de komende twee jaar vastgesteld. De CR volgt actief het SKB Programma Innovatie en Transformatie van Zorg (de SPITZ-projecten). Deze moeten bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Daarnaast is er het afgelopen halfjaar veel tijd gestoken in het beoordelen van het toekomstplan van het SKB. Natuurlijk lag daar vanuit de CR de nadruk op het patiëntenbelang.

Het voornemen om samen met het Medisch Specialistisch Coöperatief een Cliëntenraad (MSC) te vormen is niet uitgevoerd. Het MSC vreest voor belangenverstrengeling.

Witte Kruis Ambulancezorg

Cliëntenraadslid René Beunk is toegetreden tot de patiëntenraad van het Witte Kruis Ambulancezorg, zodat we de ontwikkelingen op dit terrein van dichtbij kunnen volgen. Witte Kruis Ambulancezorg is in meerdere regio’s verantwoordelijk voor de ambulancediensten. 

Digitalisering

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering. De CR volgt deze ontwikkelingen op de voet en hamert erop dat deze niet ten koste mogen gaan van de bereikbaarheid van de zorg in het algemeen. De CR ziet wel in dat een verdergaande digitalisering nodig is en dat forse investeringen op dat vlak noodzakelijk zijn. De website van het SKB krijgt extra aandacht van de CR. Voortdurend wordt gekeken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht de site meer toegankelijk te maken.

De CR heeft een werkplan opgesteld waarin de doelen voor de komende twee jaar zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de CR het voornemen om een cliëntenpanel op te zetten. Deze moet de CR meer inzicht verschaffen in de wensen van de cliënten in het verzorgingsgebied. Ook het versterken van de samenwerking met netwerkpartners heeft onze aandacht.

Nieuwe leden

Sinds eind 2021 maakt Gerdien Sigger uit Geesteren deel uit van de CR. Zij nam de taak over van Joanne Ellenkamp als secretaris van de CR. Raymund Roos gaf in december te kennen zijn plaats in de CR beschikbaar te stellen. Hierdoor zijn er twee vacatures, die zo snel mogelijk worden ingevuld. 

Twee leden van de CR volgen sinds enkele maanden de cursus voor interne audits, met als doel de kwaliteit van het SKB te bekijken en waar mogelijk te verbeteren.

In samenwerking met alle betrokkenen blijft de CR werken op basis van het credo: ziekenhuiszorg dichtbij wanneer dat kan en op afstand wanneer dat moet.

Cliëntenraad SKB

Direct naar