• Home
  • Print
  • contact
  • Blog
  • Zorgverlenerslogin
Goed, veilig en gastvrij

Patiënttevredenheid


Onderzoeken naar de Patiënttevredenheid

Om onze kwaliteit van zorg te verbeteren, houden we regelmatig tevredenheidonderzoeken bij patiënten, verwijzers en/of medewerkers.
Het onderzoek naar de tevredenheid van patiënten doen wij op verschillende manieren, onder andere door middel van:

Zorgkaart
Zorgkaart Nederland biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Via de website hebben patiënten de mogelijkheid de zorgverleners van het SKB alsmede het SKB als zorgorganisatie te waarderen. Hiermee geeft de patiënt ons praktische suggesties voor het verder verbeteren van onze dienstverlening. Wij stellen het zeer op prijs, als een patiënt de ervaringen wil delen op de website: www.zorgkaartnederland.nl.

Enkele veel geplaatste waarderingen over het SKB:
• Prima informatievoorziening
• Zeer goed en bekwaam behandeld
• Prima ziekenhuis waar je op korte termijn afspraken kunt maken.

Telefonisch ontslaggesprek
Indien een patiënt opgenomen is geweest op één van de verpleegafdelingen van het SKB, wordt hij of zij binnen 72 uur na ontslag gebeld door de afdelingsverpleegkundige voor een ontslaggesprek. In dit gesprek wordt onder andere gevraagd naar de mening over de geboden kwaliteit van zorg. 

Patiënten geven aan dit gesprek erg prettig te vinden. Ze ervaren het als een extra service om na ontslag nog betrokkenheid te ontvangen. De patiënt krijgt bijvoorbeeld nog extra informatie over de leefregels of het gebruik van pijnstillers.

Ervaringskaarten
Tijdens het verblijf in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan een patiënt een ervaringskaart invullen. Indien een polikliniek van ons ziekenhuis bezocht wordt, ligt deze kaart `Bent u tevreden of kan het beter` op de balie in de polikliniek. Bij een opname ontvangt de patiënt de kaart `Elke ervaring telt en verdient onze aandacht` op de betreffende verpleegafdeling. De uitkomsten van de ervaringskaarten worden besproken en daar waar mogelijk worden verbeteracties uitgevoerd. Een recent voorbeeld hiervan is het verhogen van de toiletten op een verpleegafdeling.

CQ index
Deelname aan de CQ index van zorgverzekeraars. De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. De CQ-index meet ervaringen van patiënten met hun zorgverlener.

Patiënttevredenheidsonderzoeken
Regelmatig voeren we patiënttevredenheidsonderzoeken uit. Een patiënt wordt hiervoor benaderd via het e-mailadres dat de patiënt heeft doorgegeven tijdens de inschrijving in het ziekenhuis.

In de uitkomsten van een recent patiënttevredenheidsonderzoek op een van de poliklinieken van het SKB, gaf 99.2 % van de respondenten aan graag weer naar het ziekenhuis terug te komen. Het bezoek aan de betreffende polikliniek wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 8.6.
Voor alle tevredenheidonderzoeken geldt dat meningen en uitspraken geanonimiseerd worden vastgelegd en daarom nooit naar een individuele patiënt zijn te herleiden.

Deel deze pagina op:

Google+

‹ Terug

RSS icon Actueel
10 mrt 2017

Informatie over slaapproblemen

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix organiseert op donderdag 30 maart een ‘SKB legt uit’ over slaapproblemen.Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde Lisette Drenthen, vertelt dat veel ..


08 mrt 2017

Online inzicht in uw medische gegevens via Mijn SKB

Vanaf 9 maart 2017 kunnen patiënten van 16 jaar of ouder, inzage krijgen in hun medische gegevens via de beveiligde internetomgeving Mijn SKB. Door met uw DigiD code met sms-functie in te loggen ..


Blog icon Blog
SKB legt uit: slaapproblemen
14-03-2017

SKB legt uit: slaapproblemen

Op donderdag 30 maart van 19.30 tot 21.15 uur organiseert het SKB een informatieavond over slaapproblemen. Een KNO arts en een verpleegkundig specialist vertellen u alles over slaapproblemen, mogelijke behandelingen en...

Online inzicht in uw medische gegevens via Mijn SKB
08-03-2017

Online inzicht in uw medische gegevens via Mijn SKB

Vanaf 9 maart 2017 kunnen patiënten van 16 jaar of ouder, inzage krijgen in hun medische gegevens via de beveiligde internetomgeving Mijn SKB. Door met uw DigiD code met sms-functie in te loggen op Mijn SKB, kunt u...

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services
Privacy  |  Disclaimer  |  Sitemap