Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Onderzoeken naar borstkanker

Uw huisarts kan het nodig vinden om nader onderzoek te laten verrichten. Ook kan de uitslag van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een reden zijn voor nader onderzoek. De huisarts zal u dan doorverwijzen naar het ziekenhuis voor een afspraak op de mammapoli voor mamma-sneldiagnostiek. Gelukkig is niet elke afwijking kwaadaardig. Om u zo kort mogelijk in onzekerheid te laten, proberen we de diagnose zo snel mogelijk te stellen. Alle noodzakelijke onderzoeken worden in de regel op één dag uitgevoerd. Dit noemen we: mammasneldiagnostiek.

Ochtendprogramma
Allereerst heeft u een afspraak op de polikliniek Chirurgie (route 4.6), waar de verpleegkundig specialist Oncologie en een mamma-chirurg spreekuur hebben. Er zullen u vragen gesteld worden en u wordt lichamelijk onderzocht. Vervolgens wordt op de afdeling Radiologie (route 6.2) een mammografie (röntgenfoto van het borstklierweefsel) en echografie (geluidsgolfonderzoek) gemaakt. Vaak is er op dat moment al enige duidelijkheid (maar geen zekerheid) of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking. Er vindt dan ook een echografie van de okselklieren plaats en als hierbij een mogelijk afwijkende klier gezien wordt kan het nodig zijn om hiervan een punctie (onder plaatselijke verdoving) te doen.

Als er een afwijking wordt gevonden waarvan weefselonderzoek nodig is, kan er in de meeste gevallen direct een biopt genomen worden; dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Wanneer u bloedverdunners gebruikt, zal de punctie mogelijk pas op een later tijdstip kunnen gebeuren.
  
Na afloop van de onderzoeken gaat u terug naar de polikliniek Chirurgie, waar u een gesprek krijgt met de mammachirurg, de verpleegkundig specialist of de mammacare verpleegkundige. Ook krijgt u daar de eventuele vervolgafspraken. Als de onderzoeken voldoende zekerheid geven dat het om een goedaardige afwijking gaat, krijgt u de uitslag meteen te horen van de chirurg of de verpleegkundig specialist. Soms moet er dan tussen de middag nog wel bespreking binnen het mammateam plaatsvinden. Afhankelijk van de bevindingen wordt u daarover ’s middags gebeld.
  
Twee werkdagen na het biopt is de uitslag van het weefselonderzoek (goedaardig of kwaadaardig) bekend. Vervolgens wordt er, in overleg met u, een vervolgbeleid/behandelplan afgesproken. Als het middagonderzoek nodig is, krijgt u een nieuwe afspraak binnen 2-3 werkdagen op het spreekuur van de chirurg om de uitslag te bespreken.
  
Middagprogramma
Soms is de afwijking waarvan weefselonderzoek moet plaatsvinden niet met de echo zichtbaar. In dat geval zal een biopt onder mammografische controle moeten worden genomen. Dit gebeurt in de middag.

Schildwacht-/poortwachterklieronderzoek
Als er sprake is van (een voorstadium van) borstkanker, wordt onderzocht of er lymfeklieruitzaaiingen zijn. Dit gebeurt door de schildwacht- of poortwachterklier te onderzoeken. Dit is de eerste lymfeklier, waar kankercellen naar uitzaaien. In het SKB vindt dit schildwachtklieronderzoek meestal in de week na het stellen van de diagnose plaats. Hierdoor zijn patiënten vroeg in het traject geïnformeerd over de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfklieren. Daardoor kan al snel worden bepaald welke behandelingen allemaal nodig zijn en in welke volgorde dat het best kan gebeuren. Het schildwachtklieronderzoek kan wat later plaats vinden als er eerst andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een MRI, moet plaats vinden.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services