Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Een ander woord voor sepsis is bloedvergiftiging. Het is een reactie van het lichaam op een infectie. Lijnsepsis is een bloedvergiftiging die is ontstaan doordat bacteriën via een infuus het lichaam in zijn gekomen. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Om (lijn)sepsis zo veel mogelijk te voorkomen, screenen we op de Intensive Care alle patiënten met een centrale lijn (infuus). De uitkomsten ervan leggen we vast, zodat iedere zorgverlener altijd en overal de actuele informatie kan opvragen,” vertellen IC verpleegkundigen Erica Rexwinkel en Irma Winkelhorst.

Wanneer verpleegkundigen het vermoeden hebben dat een patiënt een sepsis heeft, dan kunnen ze altijd een beroep op de deskundigheid van de IC verpleegkundigen. Zij zijn getraind in het meten en interpreteren van de infectieparameters en kunnen daardoor snel handelen. Dat doen ze vanzelfsprekend in samenspraak en onder supervisie van de arts. Internist Menno Beukema vult aan, dat wanneer je sepsis in een vroeg stadium herkent, je kunt voorkomen dat een patiënt zieker wordt. Patiënten kunnen op de afdeling worden behandeld en overplaatsing naar de IC is niet nodig.

Op alle afdelingen werken we volgens een vaste standaard. Heeft een patiënt koorts, dan wordt een vragenlijst doorlopen. Verpleegkundigen zijn alerter en kunnen zelf ook de situatie beter inschatten. Hierdoor sporen we sepsis sneller op en kunnen we direct gaan behandelen. Dat is de grootste winst die we door de invoering van het VMS thema hebben bereikt. 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services